Wensenlijst Eilandenoverleg voor Gebiedsjaarplan 2019 en kleine projecten op korte termijn

Oostelijke Eilanden kaart.JPG

In het Eilandenoverleg van 13 juni is een wensenlijst opgesteld voor het Gebiedsjaarplan 2019 Centrum-Oost van stadsdeel Centrum en een lijst met kortetermijnmaatregelen om de leefbaarheid te verbeteren. Enkele punten uit de wensenlijst: glasvezelnet voor de Oostelijke Eilanden, bierfietsverbod, behoud Oosterkerk als cultureel centrum van de buurt, verbetering van de verbinding Marineterrein - Oostelijke Eilanden, minder doorgaand autoverkeer Kattenburgerstraat, geen nachtstalling voor rondvaartboten aan de Dijksgracht-oost, medewerking stadsdeel aan initiatif Werkspoorhal als ontmoetingscentrum, beperking bouwhoogte Zeeburgerpad tot12 meter, behoud drijvende tuin van Arie Taal.

Lees hier de lijst met alle 31 wensen.

In hetzelfde Eilandenoverleg van 13 juni heeft het Eilandenoverlleg gesproken met projectleider Ellen van Herk om ideeen te leveren voor verbetering van het leefklimaat op de Oostelijke Eilanden op korte termijn. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om in 2018 een aantal fysieke projecten op de Oostelijke Eilanden uit te voeren. Het stadsdeel zal onder andere een groenplan opstellen en uitvoeren. De leden van het Eilandenoverleg wordt gevraagd om mee te denken over de invulling van het groenplan.

Tijdens de bespreking op 13 juni zijn door de deelnemers de volgende ideeën
voorgesteld: Lees hier de voorstellen van het Eilandenoverleg. Op basis van onder meer deze voorstellen heeft projectleider Ellen van Herk een concept- advies opgesteld. Lees dat hier en geef eventueel aanvullingen en correcties door aan e.van.herk@amsterdam.nl