Pilot Weesperstraat autoluw en Kattenburgerstraat drukker in Agenda Autoluw

Amsterdam Autoluw.JPG

De gemeente Amsterdam heeft op 2 oktober de langverwachte concept-Agenda Autoluw gepubliceerd.

Maatregel 12 is een pilot van een of meer aaneengesloten weken voor een knip in de Weesperstraat voor autoverkeer om doorgaand autoverkeer door de stad tegen te gaan. Maar eerst komt er een nieuw kentekenonderzoek en wordt overleg gevoerd met bewoners en ondernemers.

Maatregel 15 is gericht op verbetering van de fietsroute van Geldersekade naar het toekomstihge Pontplein aan de De Ruyterkade. De Kattenburgerstraat zal 30 % drukker worden doordat eenrichtingverkeer wordt ingevoerd op de Oostertoegang in noordelijke richting. Autoverkeer vanaf de Geldersekade wordt gewiongen rechtsaf de Prins Hendrikkade op te gaan. Dit betekent dat het doorgaand autoverkeer van de De Ruitertunnel richting IJtunnel via de Piet Heinkade en de Kattenburgerstraat zal moeten rijden.. Citaat van blz. 47: “Op de Kattenburgerstraat nemen we maatregelen om de effecten van het extra verkeer op de lchtkwaliteit en het geluid te beperken. We gaan de straat zo inrichten dat deze minder uitnodigt tot te hard rijden. We denken daarbij aan het substantieel opschuiven van de rijbaan weg van de gevels richting het Marineterrein en het verlagen en versmallen van de rijbaan. Bij deze herinrichting zetten we in op het versterken van het groene karakter van de straat. Ook kiezen we voor verbetering van de fiets- en voetpaden, onder andere door het aanleggen van een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde, aansluitend op het eerder genoemde toekomstige tweerichtingenfietspad langs de Prins Hendrikkade. Hiermee ontstaat een hoogwaardige fietsverbinding helemaal van de Kattenburgerstraat tot voorbij het Centraal Station.”

Het college heeft de stadsdelen gevraagd om de conceptversie van de Agenda Amsterdam Autoluw te voorzien van advies. Die adviezen worden vervolgens door het college besproken. De definitieve agenda wordt eind dit jaar gepresenteerd. Behandeling in de gemeenteraad vindt naar verwachting begin 2020 plaats.

Lees hier de complete Agenda Autoluw. Klik hier voor meer info documenten over de agenda Autoluw .