Uitwerkingsplan Lijnbaan (Oostenburg-Noord) ter visie t/m 17 oktober

2019-09 Plankaart Uitwerkingsplan Lijnbaan.JPG

Het Uitwerkingsplan Lijnbaan is de vierde en laatste uitwerking van het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg. Hierin wordt precies vastgelegd waar de gebouwen komen te staan en hoe hoog ze mogen worden. Het deelgebied Lijnbaan ligt tussen de Conradstraat, de spoorbaan, de Isaac Titsinghkade en de Oostenburgervaart. het plangebied is op dit moment volledig onbebouwd en vrijwel geheel in gebruik als parkeerterrein.

het nieuwbouwplan bestaat uit een langgerekte strip van gebouwen die in bouwhoogte sterk varieren; van 7 m tot 19 m. Helemaal in de noordwestelijke hoek, tegen het spoor, komt een toren van 52 m hoog. Ter hoogte van restaurant Rosa en Rita is een autoluw buurtplein gepland met een doorsteek naar het INIT-gebouw.

Er is in het plangebied sprake van spoorweglawaai. De geluidsgrenswaarden voor de nachtperiode worden met maximaal 10 dB(A) overschreden. Hiervoor worden maatregelen getroffen. Woningen in de geluidsbelaste zone moeten voorzien zijn van een dove gevel en een stille zijde.

Schriftelijke zienswijzen kunnen t/m 17 oktober worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, p/a de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl , ID NL.IMRO.0363.A1608BPSTD-OW01. Lees of download hier de plankaart , lees hier de planregels (dat is het juridisch harde deel) en lees of download ook de Toelichting van het Uitwerkingsplan.