Nieuwe kansen voor herinrichting Plantage Middenlaan e.o.

Gemeentevoorstel Plantage Middenlaan met nieuwe, bredere tramhaltes voor Artis. Voor de Hollandsche Schouwburg verdwijnt het fietspad en komt een fietsstraat van 3.85 m voor auto en fiets samen. Aan de kant van café Koosje verdwijnen het autoverkeer en de parkeerplaatsen en komt een fietspad en breder voetpad.

Gemeentevoorstel Plantage Middenlaan met nieuwe, bredere tramhaltes voor Artis. Voor de Hollandsche Schouwburg verdwijnt het fietspad en komt een fietsstraat van 3.85 m voor auto en fiets samen. Aan de kant van café Koosje verdwijnen het autoverkeer en de parkeerplaatsen en komt een fietspad en breder voetpad.

Tijdens het Plantage Weesperbuurtoverleg van 4 februari hebben gemeenteambtenaren de laatste stand van zaken van het plan voor herinrichtiung van de Plantage Middenlaan, Plantage Parklaan, Anne Frankstraat en Plantage Kerklaan toegelicht en laten zien hoe zij na afweging van vele varianten tot hun keuzes gekomen zijn. De avond was niet bedoeld als inspraak of voor discussie. Buurtbewoners krijgen in maart de kans om deel te nemen aan een werkatelier om te zien of andere oplossingen mogelijk zijn.

Het buurtverzet richt zich met name tegen het eenrichting verkeer op de Plantage Middenlaan tussen Plantage Parklaan en Plantage Kerklaan, waardoor de Plantage Doklaan sluipverkeerroute zou kunnen worden.

De laatste versie van het Voorlopig Ontwerp, de notitie over de afweging van varianten en artistst impressions van onderdelen van het plan zijn opgenomen in het dossier ‘Plantage Middenlaan e.o. herinrichting’ op onze website.