Veel positieve geluiden bij Open Informatieplatform Oostelijke Eilanden op 18 april over verbinding en sociale cohesie

Open Informatieplatform OE 18apr2019.JPG

Het tweede Open informatieplatform Oostelijke Eilanden vond plaats op 18 april in speeltuingebouw Wittenburg.. Het thema was deze keer ‘Verbinding en Sociale Cohesie’. Opkomst: ca. 40 bewoners en stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate.

Een heel scala aan nieuwe buurtinitiatieven passeerde de revue:

  • community builders Kattenburg voeren vanaf september vorig jaar tot juni 2019 gesprekjes op straat en organiseren ontmoeteingen van oudere en jongere Kattenburgers

  • Bewoners op de Kadijken en Kattenburg willen informatieborden plaatsen om niet-digitaalvaardige bewoners te bereiken

  • Buurtcomite Oostelijk Eilanden organiseert op 30 mei weer het voetbaltoernooi voor jongeren en op 29 september de Burendag. Ze organiseren ook ‘meet and greet’s met jongeren.

  • Werkgroep Buurt op de Kaart is blij met de verbeterde samenwerking met DOCK. De werkgroep organiseert op 8 juni een touwtrekwedstrijd op de Kippebrug met een maaltijd in De Witte Boei.

  • Bewoners Wittenburg proberen een markt op het Marie Altelaarplein te krijgen

  • Speeltuin Wittenburg heeft veel nieuwe activiteiten, oa. brunch op zondag. Met de komst van de nieuwe speeltuinwerkster Arlinie Verburg is de toeloop sterk toegenomen. Deze zomer wordt ook de nieuwe Oosterspeeltuin aangelegd.

  • 50-60 bewoners gaan ca. 20 groeninitiatieven uitvoeren in het kader van het Groenplan Oostelijke Eilanden. Groene opbouwwerkster Brenda Hey organiseert een Groenploeg om mensen te helpen bij tuinonderhoud.

  • Buurtbewoners hebben het initiatief genomen om op 27 t/m 29 augustus de Amsterdamse Waterspelken te organiseren op het Marineterrein

  • Vanuit de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord hebben vier bewoners het initiatief genomen voor een buurtontmoetingscentrum, bedoeld om de 3000 nieuwe bewoners op Oostenburgh-Noord te verbionden met de de huidige bewoners van de Oostelijke Eilanden.

  • Het Eilandenoverleg en Stichting Oosterkerk strijden tegen verkoop van de Oosterkerk aan Stadsherstel om de buurtfunctie te behouden. Het buurtrestaurant gaat ook gebruik maken van de Oosterkerk. Er komt een maaltijd voor bouwvakkers.