Plantage Muidergracht 14: plan opvang 140 ongedocumenteerden

Plantage Muidergracht 14.jpg

De gemeente Amsterdam wil in het pand Plantage Muidergracht 14 een 24-uursopvang vestigen voor maximaal 140 vreemdelingen zonder geldige papieren. Het gaat om migranten die via een ander land Europa zijn binnengekomen en daarna zijn doorgereisd naar Nederland en volgens het Dublin-akkoord in het land van binnenkomst een asielprocedure hadden moeten volgen. Uitzetting lukt vaak niet. Tot nu toe is voor deze ongedocumenteerden alleen nachtopvang (de bed-, bad- en broodregeling) beschikbaar. De gemeente wil hen nu uit humane overwegingen tijdelijk een stabiele omgeving bieden. Per persoon kunnen zij voor maximaal een half jaar in de opvang terecht. In totaal zal het pand gedurende drie jaar voor dit doel gebruikt worden. In andere delen van de stad komen vergelijkbare opvanglocaties voor nog eens 360 mensen.

Op maandag 23 september heeft de buurt de gelegenheid gehad om in te spreken. Wethouder Groot Wassink deelde mee dat de groep zal bestaan uit ongetrouwde mannen en vrouwen in een verhouding van ongeveer 70 – 30, en dat er 24 uur lang toezicht in en rond het pand aanwezig zal zijn.
Uit de soms zeer emotionele en af en toe ronduit vijandige reacties vanuit de stampvolle zaal bleek dat met name het grote aantal jonge mannen dat in het pand zal worden ondergebracht veel aanwezigen zorgen baart. Veel bewoners zeiden op zich geen probleem te hebben met de opvang van migranten maar wel met de grootschaligheid ervan.in de buurt: “Het is vaak juist kleinschaligheid en een goede man-vrouw verhouding die bepaalt of opvang een succes wordt. Wij willen dat u daar goed naar kijkt.” Groot Wassink gaf toe dat ook hij liever een kleiner aantal migranten in de Plantage Muidergracht had ondergebracht, maar dat hij te weinig andere geschikte locaties heeft kunnen vinden.
Een definitief besluit moet nog worden genomen en toegezegd is dat daarbij de draagkracht van de buurt een belangrijke rol zal spelen. Op dinsdag 1 oktober 20:00 u bespreekt de stadsdeelcommissie Centrum het voorstel van B&W in een openbare vergadering in de Boekmanzaal op het stadhuis.. (https://centrum.notubiz.nl/vergadering/563917/Stadsdeelcommissie%2001-10-2019)