Bewoners in gesprek met de burgemeester over Holocaust Namenmonument

Op maandagavond 5 oktober 2015 werd de belofte ingelost om een vervolg te geven aan de bijeenkomst van 2 juli 2014, waarin bewoners en betrokkenen op uitnodiging vanburgemeester van der Laan hun wensen en bezwaren hadden kunnen uiten met betrekking tot zijn voorgenomen besluit tot plaatsing van het Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark.

Ter vergadering lagen een drietal rapportages voor: de studie' Effecten Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark in Amsterdam', het 'Vooronderzoek Locatiekeuze Holocaust Namenmonument in Amsterdam' en een 'Rapport Bezoekersonderzoek Wertheimpark'.
In de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad en in het begeleidende persbericht werd in aansluiting op het effectenrapport gesteld:
Uit het rapport komt naar voren dat het Holocaustmonument in deze vorm in het Wertheimpark enkele negatieve effecten heeft, waaronder de door de gebruikers gevreesde sfeerverandering. Dit betekent in dot stadium nog niet dat het Wertheimpark als locatie definitief afvalt, maar is wel een erkenning van het feit dat er een verkeerde start is gemaakt.

In een nog altijd kritische maar verder constructieve sfeer werden de rapportages besproken en met name gevraagd naar de conclusies die daaruit getrokken konden en moesten worden voor het geplande vervolgtraject. Is er voor het Holocaustmonument in deze vorm een alternatieve locatie? Gaat daarbij de voorkeur uit naar een plaats in de openbare ruimte of niet? Moet dat een locatie zijn in Amsterdam of kan het ook daar buiten zijn? Is er een aangepast of alternatief denkbaar en wie heeft of houdt daarbij het initiatief en faciliteert dit?

De herstart is gemaakt. Ter vergadering werden nog andere alternatieve locaties, ontwerpen en ideeën aangedragen. De voorkeur van de burgemeester ging uit naar een locatie in Amsterdam. Hij bracht zelf het ontwerp in van een bladerboek, dat hij in Berlijn had gezien. In ieder geval was en werd er deze avond een hoofdstuk afgesloten en een blad omslagen. Er is verslag gemaakt van deze bijeenkomst.