Stadsdeel Centrum weigert onttrekkingsvergunning De Wittenberg voor Short Stay

De Evangelisch-Lutherse Diaconie wil in het voormalige verpleeghuis De Wittenberg op de hoek Nieuwe Kerkstraat/ Nieuwe Keizergracht een short-stay-voorziening maken en had daarom op 13 augustus bij stadsdeel Centrum een vergunning aangevraagd om het te mogen onttrekken als woonruimte.
Het Plantage Weesperbuurtoverleg had in zijn zienswijze van 10 september ernstige bezwaren ingebracht bij het stadsdeel omdat er al zeer veel short stay en hotels in de directe omgeving zijn en omdat er behoefte is aan ouderenhuisvesting. Bewoner F. Hardonk diende een gedegen juridische onderbouwde zienswijze in met een pleidooi voor een woonbestemming.
Op 20 oktober heeft stadsdeel Centrum aan de Evangelisch Lutherse Diaconie laten weten dat de onttrekkingsvergunning wordt geweigerd omdat een niet-woonvoorziening groter dan 500 m2 niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan, omdat er al voldoende short stay in Amsterdam is en omdat woonruimte zeer schaars is.
De zeer uitvoerige motivatie van het stadsdeel is op zoveel argumenten gebaseerd – historisch, juridisch en bestuurlijk - dat de door de Diaconie voorgenomen juridische procedure daarover behandeld zal worden door een meervoudige kamer van de rechtbank.