Meer ruimte voor schoolplein BOE-school

Zo klein wordt het dus niet meer

Zo klein wordt het dus niet meer

De Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum vergaderde op 6 oktober over het herinrichtingsplan rond de nieuwbouw Katharina, op de kop van de Czaar Peterstraat en het aansluitend deel van het Funenpark. Er is vanaf juli massaal door ouders van de BOE-school geprotesteerd tegen de verkleining van het speelterrein van de BOE-school. Het was bij het stadsdeel niet bekend dat de BOE-school 501 leerlingen telt; er was uitgegaan van 270. Het Dagelijks Bestuur stelt nu voor om het speelterrein uit te breiden en via een bestemmingsplanwijziging dubbelgebruik van de speeltuin mogelijk te maken voor kinderen vanaf groep 4. Bewoners van het Funenpark maakten gebruik van de inspraak in de Bestuurscommissie om duidelijk te maken dat ze dan teveel overlast zouden ondervinden en dat helemaal niet duidelijk is hoeveel dichterbij het schoolplein komt. De uitkomst is dat het plan wordt aangenomen met de intentie om het schoolplein te vergroten en dubbelgebruik van de speeltuin mogelijk te maken, maar dat ruimte wordt geboden aan de directie van de BOE-school om met omwonenden en de ontwerper van het park het gesprek aan te gaan over de preciese inrichting en het gebruik in het kader van de procedure over de bestemmingsplanwijziging. Ook was er brede steun voor het voorstel van GroenLinks om uit te gaan van een 2-richtingfietspad aan de huizenkant van de Cruquiuskade. Lees hier de vergaderstukken onder agendapunt 4.