Strijd om boom voor Oosterkerk

Foto  Henry Kloostra

Foto  Henry Kloostra

Het stadsdeel wil een kapvergunning verlenen voor een grote iep die voor de Oosterkerk staat. De  boom zou op grond van een rapport van de Bomenwacht onveilig zijn vanwege een kleine holte in de stamvoet. Hiertegen zijn vanuit de buurt 57 bezwaarschriften ingediend. De Werkgroep Groen en Milieu heeft geld ingezameld voor een contra-expertise door een eigen boomdeskundige. 

Op 6 november 2015 was de hoorzitting over de bezwaren, waarbij ook  boomdeskundige Veronica van Amerongen van de Werkgroep Groen en Milieu aanwezig was. Zij zei:
“De in 1993 opgestelde VTA methode van Mattheck  is niet geschikt voor deze boom met een holte. In 1993 is de VTA methode opgesteld. Deze wordt door Amsterdam overal toegepast. Het is een methode ‘van dik hout zaagt men planken’. Bovendien is in 2013 na de februaristorm stilzwijgend voor alle bomen een ongefundeerde veiligheidsmarge van 40% toegevoegd.
In 1995 is echter ook de SIA methode ontwikkeld door Wessoly. Als men deze op de Oosterkerkboom toepast, blijkt hij niet breukgevaarlijk, kan hij blijven staan met een jaarlijkse inspectie en indien nodig met het terugsnoeien van de kroon. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd, zorgvuldiger en boomvriendelijker dan de VTA methode".

De ambtenaar van de afdeling Groen had geen gefundeerde tegenargumenten.

De bewoners plaatsten hun bezwaren ook in een algemenere kader: de normen en methodes die het stadsdeel hanteert bij beslissingen om bomen te kappen zijn onvoldoende gefundeerd. Ze drongen aan op  heroverweging daarvan.

 Uiterlijk 8 december 2015 neemt het stadsdeel de beslissing op bezwaar. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, worden hierover bericht.