Bewonersverzet tegen fitnesstoestellen Oostenburgerpark heeft succes

Geplande locatie fitnesstoestellen Oostenburgerpark

Geplande locatie fitnesstoestellen Oostenburgerpark

Op 8 december heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum besloten om af te zien van plaatsing van fitnesstoestellen in het Oostenburgerpark. Dit naar aanleiding van felle protesten van bewoners tijdens de inspraak op 1 december in de Bestuurscommissie. De fitnesstoestellen waren in het bijzonder bedoeld voor jongeren. Dit idee werd ondersteund door jongerenwerkers van De Clutch. Op 4 september vond een informatie- en inspraakavond plaats voor omwonenden. Een twintigtal bewoners heeft hierna schriftelijk bezwaar gemaakt tegen plaatsing van de fitnesstoestellen. Zij hebben nu al veel overlast van de hangplek rond de balfontein  in het Oostenburgerpark en vrezen nog meer overlast, want de toestellen zouden vlakbij de huizen komen te staan. Een ander argument is dat bij de aanleg 25 jaar geleden uitdrukkelijk niet is gekozen voor vaste toestellen en rubber tegels, maar voor groen. De samenhang in het park mag niet verloren gaan.

Het stadsdeel vindt dat de fitnesstoestellen voor jongeren er wel moeten komen, maar gaat nu op zoek naar een andere locatie. Gedacht wordt onder meer aan een plek nabij de voetbalkooi in de Conradstraat. Daarover moet dan eerst inspraak plaatsvinden voordat de Bestuurscommissie een nieuw voorstel voorgelegd krijgt.