Bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg t/m 14 mei ter visie voor indienen zienswijzen

Vanaf 3 april t/m 15 mei ligt het Ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg (voormalig Stork-terrein) ter inzage op het Stadhuis. Het kan digitaal worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik linksonder op 'Start de kaart' en klik dan in het zoekvenster op tabblad 'Naam' en vul in 'stadswerf oostenburg'. Klik vervolgens rechts op het bovenste vakje "Stadswerf Oostenburg'' Ontwerp 2015-04-03. Klik op de kaart (uitvergroten met +toets) en lees in het rechtervak de bestemming van die plek. Wat dat precies betekent is te lezen in de regels en de toelichting. Die zijn daar aan te klikken. Zie voor plankaart, planregels en toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan en achtergrondinfo en de standpunten van de Buurtwerkgroep het dossier Oostenburg-Noord.

Op woensdag 22 april 19:00-21:00 uur is er een informatie-avond in de Van Gendthallen op het Stork-terrein. Iedereen kan binnenlopen om  vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren en ontwikkelaars.