Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord dient zienswijze in bij ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

De voorgestelde hoogbouw aan de VOC-kade, Wittenburgervaart

De voorgestelde hoogbouw aan de VOC-kade, Wittenburgervaart

De Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord heeft een uitgebreide zienswijze met 13 punten opgesteld over het ontwerpbestemmingsplan voor het voormalige Storkterrein . Lees hier de zienswijze. De voornaamste punten zijn:

  • Maak een openbare oever langs de gehele Oostenburgervaart en Oostenburgerdwarsvaart
  • :Geen hoogbouwtorens van 42 meter langs de Wittenburgervaart. Concentreer de hoogbouw langs het spoor.
  • Het hele plan wordt te dicht en te hoog bebouwd; dat gaat ten koste van de kwaliteit.
  • Langs het spoor moet een geluidsscherm komen
  • We willen gemengde buurten. Er moet meer sociale huur komen dan 20% en daarbinnen moet naast naast woningen voor ouderen  ook 40% voor gezinnen met kinderen gebouwd worden. 

Wie deze zienswijze wil ondersteunen of een eigen zienswijze wil indienen kan dat nog doen tot uiterlijk vrijdag 15 mei. Dat kan alleen schriftelijk, dus niet poer e-mail, op het stadhuis. Zie voor adressering de zienswijze van de Buurtwerkgroep.