Schriftelijk inspraakreactie Eilandenoverleg op wegprofiel Eilandenboulevard is verzonden

Voorkeursvariant Eilandenoverleg voor het Kattenburgerplein

Voorkeursvariant Eilandenoverleg voor het Kattenburgerplein

De voornaamste punten van de schriftelijke inspraakreactie van het Eilandenoverleg zijn:
- Kies variant 1 wegprofiel met vrijliggend fietspad aan de waterzijde.
- Kies de variant Kattenburgerplein met één opstelvak minder, omdat dan plein en bomen behouden kunnen blijven.
- Behoud de stoplichten bij de Oosterkerk, want die zijn noodzakelijk voor de veiligheid.
- Neem een oversteek op voor fietsers en voetgangers bij de Oostenburgervoorstraat.

Lees hier de complete inspraakreactie (18 blz)

De inspraakpunten die het Eilandenoverleg op 22 juni in een buurtvergadering heeft besproken en op 1 juli heeft toegelicht in de inspraakvergadering van het stadsdeel, zijn in de schriftelijke inspraakreactie volledig uitgeschreven en voorzien van veel afbeeldingen, zodat het stuk ook geschikt is om de bestuurscommissieleden van het stadsdeel te informeren en te overtuigen. Die zal uiteindelijk beslissen over de keuze uit de varianten voor wegprofiel en Kattenburgerplein. Wanneer behandeling in de Bestuurscommissie plaatsvindt, is nog niet bekend.

De inspraaktermijn sluit op 31 augustus, dus u kunt nog een zienswijze indienen, al dan niet met gebruikmaking van de zienswijze van het Eilandenoverleg. Adresseer uw e-mail aan: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl onder vermelding van 'wegprofiel Eilandenboulevard, t.a.v. dhr. K. Bes.