Kritiek op enquete stadsdeel Centrum over Eilandenboulevard

Stadsdeel Centrum heeft twee weken geleden 9000 brieven verspreid op de Oostelijke Eilanden en Kadijken met een oproep om een enquête met drie vragen over de herinrichting van de Eilandenboulevard in te vullen via internet. De brief bevat een wachtwoord om toegang te krijgen.

De Werkgroep Eilandenboulevard van het Eilandenoverleg vindt de vraagstelling in deze enquête onduidelijk en tendentieus, met name wat betreft de gevolgen die in de vraagstelling aan de diverse varianten worden toegeschreven. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat variant 1, de variant van het Eilandenoverleg met fietspad langs het water, relatief veel parkeerplaatsen kost. Tijdens de inspraakavond van 1 juli heeft het Eilandenoverleg toegelicht dat het aantal parkeerplaatsen gelijk is en weinig afwijkt van het huidige aantal parkeerplaatsen.

Bij de vraagstelling over het Kattenburgerplein wordt de variant van het Eilandenoverleg (één rijstrook minder ten gunste van een breder voetpad aan de waterkant) beschreven als opgeschoven kruispunt, terwijl nu juist de variant met twee opstelvakken de opgeschoven kruising is. Dat het Kattenburgerplein daardoor verkleind wordt, wordt niet vermeld. Tekeningen ontbreken, evenals enige verwijzing naar informatie op de website van het stadsdeel.

De werkgroep Eilandenboulevard heeft een brief gestuurd aan de projectleider herinrichting Eilandenboulevard om te laten weten dat de uitslag van deze enquête ongeschikt is om richting te geven aan de beslissing over de herinrichting van de Eilandenboulevard. Lees hier de brief.