Groenstrook Entrepotdok/Plantage Kerklaan gered; parkeergarage op de lange baan geschoven

De omwonenden van Artis waren erg geschrokken van plannen van Artis om de groenstrook langs het Entrepotdok en de Plantage Kerklaan geheel te kappen ten behoeve van een weg voor het bouwverkeer naar het nieuw te bouwen Olifantenverblijf, dat deels op en deels achter het parkeerterrein gebouwd wordt. De kapvergunning voor de bomen op het bouwterrein zelf en enkele bomen langs het parkeerterrein is al eerder dit jaar verleend en valt niet meer terug te draaien.  In 2011 heeft Artis al eens een ander deel van de groenstrook zonder kapvergunning gekapt. De omwonenden hebben zich de afgelopen weken sterk gemaakt voor behoud van het resterende groen. Aanvankelijk kregen ze met een verzoek om met Artis te praten geen gehoor. De bewoners benaderden vervolgens de Bestuurscommissie Centrum, de Gemeenteraad, de buurtvereniging en de Raad van Toezicht van Artis. 

Tot verrassing van de bewoners stond vandaag Artisdirecteur Haig Balian bij hen voor de deur.. In het gesprek dat volgde maakte hij duidelijk dat dat de groenstrook langs de kade en langs de Plantage Kerklaan niet wordt aangetast en dat de plannen voor de aanleg van de parkeergarage op de lange baan geschoven worden. Artis heeft er geen geld voor..

De bewoners van het Entrepotdok tegenover het nieuwe olifantenverblijf zullen wel merken dat er groen gekapt wordt. Zij zullen zicht krijgen op bouwketen en een fietsenstalling.

Voor de woonboten geldt dat zij ondanks alles weg moeten. Dat is geen zaak van Artis, maar van stadsdeel / Waternet.. De bootbewoners hebben een gerechtelijke procedure aangespannen.