Onderzoek naar vijftien locaties voor het Holocaust Namenmonument

Mogelijke locaties Namenmonument

Mogelijke locaties Namenmonument

Het College van B&W heeft op 24 september een persbericht doen uitgaan 'Zorgvudlige procedure voor keuze Namenwand'. De keuze verloopt in twee fasen. Eerst gaat de gemeenteraad beoordelingscriteria en wegingsfactoren vaststellen, alsmede de lijst met locaties. Er kunnen nog locaties worden toegevoegd. In de tweede fase worden de locaties gewogen en maakt de gemeenteraad een keuze.

B&W steunen de realisatie van een Namenmonument ten volle, maar erkennen ook dat er een verkeerde start is gemaakt met de aanwijzing van het Wertheimpark als locatie. In het rapport "Studie effecten Holocaust Namenmonument in het Wertheimpark Amsterdam'van Royal Haskoning worden de mogelijke effecten behandeld, waaronder ook de negatieve effecten in de vorm van de  door gebruikers gevreesde sfeerverandering. Maar de locatie valt nog niet af.

In een tweede rapport 'Vooronderzoek Locatiekeuze Holocaust Namenmonument in Amsterdam' worden vijftien locaties in beeld gebracht. Naast het Wertheimpark onder meer het Amsterdamse Bos, Amstelpark, Beatrixpark, Mr. Visserplein, het stadhuis en de Hollandse Schouwburg.

In een e-mail aan betrokkenen bij het overleg over het Namenmonument kondigen B&W een informatieavond aan over de te volgen procedure. Degenen die hebben deelgenomen aan het overleg op 2 juli 2014 zijn hiervoor uitgenodigd  op maandag 5 oktober 19:30 - 20:30 uur, Stopera, Amstel 1, kamer 1201..