Plan Touwbaanpark Oostenburg klaar voor inspraak

Op 15 september heeft de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum besloten dat  het plan voor het Touwbaanpark op Oostenburg vrijgegeven kan worden voor inspraak. Het plan ligt van 18 september t/m 30 oktober ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend.  Op 8 oktober 19:00 - 21:00 uur is er een inspraakavond in het INIT-gebouw, Bontiusplaats 9.

Stadsdeel Centrum werkt met Heijmans Vastgoed samen aan de herontwikkeling van het terrein van de voormalige machinefabriek Wiener en het naastgelegen openbare parkeerterrein. In het bestemmingsplan Wiener (onherroepelijk sinds 28 december 2012) heeft het huidige openbare parkeerterrein de bestemming ‘Groen’ gekregen waardoor het parkeerterrein wordt opgeheven. De straatnaam voor de nieuwe ‘groene’ ruimte is Touwbaanpark. In het bestemmingsplan Oostelijke Eilanden  is het terugbouwen van de koppanden Nieuwe Oostenburgerstraat (huisnummers 1 en 2) opgenomen. Na het terugbouwen van de koppanden moet de openbare ruimte opnieuw ingericht worden. De herinrichting van het huidige parkeerterrein en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte rond de koppanden zijn samengevoegd waardoor de openbare ruimte tussen de nieuwbouw ‘Wiener & Co’ en de bestaande bebouwing langs de Oostenburgerdwarsstraat als één geheel wordt ontworpen. Het ontwerp is van landschapsarchitectenbureau Hosper. Er moet één boom gekapt worden voor het rechttrekken van het fietspad. Aan het water tegen Oud-Oostenburg aan komt een zonnige plek met bedriegertjes en traptreden aflopend naar het water. Het terrein onder de platanen wordt verhard met tegels, met daarin grote langwerpige plantenbakken rond de bomen.

Op 11 en 29 juni zijn informatieavonden/workshops met omwonenden gehouden.

Lees hier het complete plan en hier de stadsdeelinformatie over het inspraakproces..