Speerpunten Eilandenoverleg voor Gebiedsplan 2017 Centrum-Oost

Het Eilandenoverleg heeft een pamflet uitgebracht met de volgende speerpunten voor het Gebiedsplan 2017 van stadsdeel Centrum:

1. Het Marineterrein op Kattenburg moet een duurzaam Stadspark worden.

2. De groene fiets- en wandelroute Dijksgracht-Oost is ons al in het Gebiedsplan 2015 beloofd, nu zouden we moeten wachten op het plan voor een nachtstalling van rondvaartboten. Het een heeft niks met het ander te maken.

3. Groene geluidsschermen langs het spoor van Oosterdokstoegang tot Zeeburgerpad zijn noodzakelijk om de geluidsoverlast van de treinen tot een dragelijk niveau te brengen.

4. Ondersteuning van bewoners die zonnepanelen willen plaatsen.
Er staat geen woord over zonne-energie in het Gebiedsplan 2017. Gerichte actie naar woningcorporaties is gewenst.

5. Oversteek Kattenburgerstraat, zowel bij de Voorwerf als bij de hoofdingang van het Marineterrein.
In het Gebiedsplan is alleen een ‘veiligere oversteek’ bij de hoofdingang opgenomen.

6. Parkeeronderzoek garages Kattenburg.
Er komt een onderzoek. We wachten al jaren op resultaat.

7. Onderzoek naar de mogelijkheid van ondertunneling van een deel van de Kattenburgerstraat om het Marineterrein te verbinden met de rest van Kattenburg..

8. Behoud sociale huurwoningen, dus geen verkoop en geen overheveling naar de vrije sector. Bij nieuwbouw zijn meer sociale huurwoningen nodig voor ouderen en gezinnen.

9. Bezuinig niet op jongerenwerk. De voorgenomen sluiting van de Clutch  is een aanslag op het jongerenwerk op de Oostelijk Eilanden. Ambulante werkers en een jeugdhonk moeten voorkomen dat er nog meer jongeren gaan hangen, met het gevaar af te glijden in de criminaliteit. 

Het Eilandenoverleg gaat er bij ambtenaren en Bestuurscommissie op aandringen dat deze speerpunten worden opgenomen in het Gebiedsplan 2017.