Concept Gebiedsplan Centrum Oost 2017 is verschenen

Stadsdeel Centrum heeft het concept van het Gebiedsplan Centrum-Oost 2017 openbaar gemaakt. Het gebiedsplan bevat de beleidsprioriteiten, plannen en projecten van het stadsdeel voor 2017. Centrum-Oost omvat het zuidelijke deel van de grachtengordel, de Nieuwmarktbuurt, de Plantage en Weesperbuurt, de Kadijken, de Oostelijke Eilanden en de Czaar Peterbuurt.

Het stadsdeel heeft zich bij de vaststelling van de prioriteiten laten leiden door de Buurtenquetes die in het voorjaar zijn gehouden (zie hier voor Plantage/Weesperbuurt en hier voor Oostelijke Eilanden/Kadijken. Voornemens:

 • Terugdringen overlast horeca en uitgaanspubliek. Beperkingen aan evenemeneten per locatie
 • Bewaken en verbeteren balans tussen wonen, werken en recreatie. Hierbij wordt de ontwikkeling van het Marineterrein genoemd met inzet op medegebruik van de sportvelden. Voor Oostenburg-Noord (Stadswerf Oostenburg) worden uitwerkingsplannen opgesteld door de ontwikkelaars. Het Zeeburgerpad wordt ontwikkeld van bedrijventerrein naar woon-werkgebied via het opstellen van een ruimtelijk-functioneel kader. De Czaar Peterstraat wordt als winkelstraat versterkt door een lichtplan, een groenplan en het opheffen van parkeerplaatsen voor de winkels. Op basis van een uitgevoerd bomenonderzoek in de Czaar Peterstraat worden vervolgstappen genomen.
 • Als bouwontwikkeling worden onder meer genoemd de Knowledgemile Wibautstraat-Weesperstraat. Onderzocht wordt of de gemeentelijke diensten uit de Weesperstraat geplaatst kunnen worden omdat ze de gewenste plintontwikkeling bemoeilijken.
  Nabij het Swiftterrein wordt het aantal tennisbanen uitgebreid van vier naar vijf ; het verenigingsgebouw wordt vervangen.
 • Om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren wordt een plan voor ondergrondse afvalcontainers opgesteld. Uitvoering in 2018.
  In 2017 wordt een beleidskader Voetganger opgesteld, dat moet leiden tot meer ruimte op de stoep. Op het Weesperplein wordt de ondergrondse fietsenstalling uitgebreid en wordt gezocht naar nieuwe stallingslocaties.. Er komt een veiliger voetgangersoversteek naar de hoofdentree van het Marineterrein.
 • Onder de kop 'Verbeteren sociale samenhang' wordt genoemd: het toegankelijker maken van de Witte Boei voor meer doelgroepen door verbouwing, uitbreiding van activiteiten in het Poortgebouw op Kattenburg, sluiting van jongerencentrum De Clutch, intensivering van het gebruik van speeltuingebouw Wittenburg, samen met bewoners herinrichten van Oosterspeeltuiin en schoolplein BOE.
 • In het kader van schonere lucht wordt in 2017 een milieuzone voor beslelauto's ingevoerd. In 2018 komt er ook een milieuzone voor touringcars, taxi's en brom- en snorfietsen.
  In samenhang met de aanpak van de luchtvervuiling in de Valkenburgerstraat wordt ook de verkeerscirculatiue in de Plantagebuurt bekeken (ontmoediging sluipverkeer). De Weesperstraat moet vergroend worden door twee groenlocaties op het Weesperplein en vergroenen van alle pilaren in de Weesperstraat. De ondernemers in het Metropoolgebouw willen een groene gevel.

Lees hier het volledige Concept Gebiedsplan Centrum-Oost 2017.

Op donderdag 6 oktober tussen 12:00 en 21:00 uur kunnen burgers hierover in gesprek gaan met ambtenaren van het Gebiedsteam Oost van het stadsdeel in het Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 6A. In november (waarschijnlijk 15 november) houdt de Bestuurscommissie een hoorzitting en in december (waarschijnlijk 6 december) stelt de Bestruurscommissie het Gebiedsplan vast.