Uitwerking ontwerp Eilandenboulevard levert nieuwe problemen op

Kattenburgerplein uitwerking DO

Kattenburgerplein uitwerking DO

Op 8 november was er een technische sessie voor de Bestuurscommissie Centrum over de uitwerking van het ontwerp voor de Eilandenboulevard. Daarbij kwamen wijzigingen naar voren ten opzichte van het ontwerp waartoe de Bestuurscommissie in december 2015 besloten heeft:

 • Het voetpad langs de huizen wordt uitgevoerd in roodbruine klinkers in plaats van tegels
 • De ruimte voor de Oosterkerk wordt tussen kerk en oever geheel in klinkers uitgevoerd
 • Klinkers in plaats van parkverhadring op het Czaar Peterplein
 • Er komen geen plateaus bij de kruisingen behalve bij de Oosterkerk, ze komen wel bij de twee duikers
 • Zes bomen, waarvan twee monumentaal, hebben een levensverwachting van minder dan vijf jaar en worden daarom gekapt in het kader van de herprofilering
 • De twee bomen voor de Oosterkerk die wegens ziekte gekapt zijn, worden niet op die plek vervangen maar elders langs de Eilandenboulevard
 • Tien bomen, waarvan vijf monumentaal, hebben een levensverwachting van minder dan tien jaar en zouden eigenlijk gekapt moeten worden. Die probeert men door wortelbescherming langer te behouden
 • Er komen ondergronds afvalcontainers in sets van vier: voor glas, papier, plastic en restafval. De locaties zijn nog niet precies bekend
 • Er komen fietsnietjes tussen de bomen (even veel als nu) en verder fietsvakken
 • De halfverharding op het Kattenburgerplein blijft gehandhaafd, maar er  komt wel een trottoir langs de randen met een afscheiding met plantenbakken zodat niet dwars over het plein gefietst kan worden. Op het plein komt de viskraam die nu voor de Oosterkerk staat.
 • De Bestuurscommissie heeft in december 2015 bij motie gekozen voor halfverharding van het voet-/fietspad langs de oever. Nu blijkt dat leemverharding slecht is voor de bomen, zodat alleen halfverharding met grind zoals bij  het Kattenburgerplein mogelijk is. Het beheer daarvan is duur. Bij halfverharding is het niet mogelijk om het deel waar gefietst kan worden apart te markeren. Het voorstel is nu om klinkers toe te passen., maar de Bestuurscommissie stemde daar nog niet mee in. 

Op woensdag 21 december zal een informatie-avond in de buurt gehouden worden over het ontwerp en op 28 februari vindt besluitvorming plaats in de Bestuurscommissie.

Het Eilandenoverleg had een brief naar de Bestuurscommissie gestuurd om te protesteren dat de bomen voor de Oosterkerk niet herplant worden. Dit is in strijd met het amendement dat in februari 2014 bij de vaststelling van het Masterplan is aangenomen dat de bomenstructuur beschermd wordt en geen bomen voor de Oosterkerk om esthetische redenen worden gekapt. Een aantal partijen was het daarmee eens, maar D66 wilde zich nog hierover beraden. Ook over de keuze tussen halfverharding of klinkers aan de waterkant werd nog geen besluit genomen. Dat komt dus pas na de informatieavond..