Rapport Universiteit Wageningen verschenen: Een (be)leefbare stad. Openbare ruimte in eigen beheer - De Eilandenboulevard

Zelfbeheer langs de Nieuwe Vaart

Zelfbeheer langs de Nieuwe Vaart

Woonbootbewoners aan de Eilandenboulevard hebben in 2014 aan de Wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen gevraagd om advies over de mogelijkheden voor inrichting van de oever en en de organisatie van zelfbeheer door bewoners.

Op 17 maart vond in De Witte Boei de presentatie plaats van het onderzoeksrapport van de Universiteit Wageningen met de titel "Een (be)leefbare stad. Openbare ruimte in eigen beheer - de Eilandenboulevard".  Initiatiefnemer André Agterof overhandigde het eerste exemplaar aan Gebiedscoordinator Roeland Lagendijk van stadsdeel Centrum. 

De onderzoekers stellen vast dat het groene talud langs de Nieuwe Vaart een zeldzaam verschijnsel is in Amsterdam en dat het door (woonboot)bewoners en voorbijgangers wordt gewaardeerd. De beleving van deze oever als openbare ruimte is niet vanzelfsprekend, maar kan versterkt worden door vormgevingsaspecten en informatievoorziening. Zelfbeheer als bewonersactiviteit kan van grote waarde zijn voor meer betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. De vraag is of een formule voor zelfbeheer, teruggebracht tot overeenkomsten tussen individuele woonbootbewoners en gemeente voldoende basisi is voor het vergroten van het zelforganiserende vermogen van de buurt. Een ander aandachtspunt is hoe een ecologische inrichting gewaarborgd kan worden bij individuele afspraken per boot. 

het rapport bevat veel foto's van de oever van de Nieuwe Vaart. Lees hier het hele rapport.