Bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg in Bestuurscommissie Centrum 22 maart

Artists impression van mogelijke invulling van het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

Artists impression van mogelijke invulling van het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

Bijna een jaar na de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg gaat de Bestuurscommissie Centrum op 22 maart 2016  het naar aanleiding van de ingediende zienswijzen aangepaste bestemmingsplan behandelen (20:00 uur op het Stadhuis, kr. 0239). De vergadering is openbaar en spreektijd aanvragen kan tot maandag 21 maart 16:00 uur met een e-mail aan bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl

Naar aanleiding van de bezwaren van de Buurtwerkgroep komen er  minder torens aan de VOC-kade: één (hotel)toren aan het spoor van 52 meter en een toren naast de te handhaven Werkspoorhal van 39 meter. Het totaal aantal van zes torens in het hele plangebied verandert niet, maar wel worden nu de locaties vastgelegd en variëren ze meer in hoogte. Op de hoek Bontiusplaats-Oostenburgermiddenstraat achter Roest komt een toren van 46 meter. Ten noorden van de Werkspoorhal komt een toren van 46 meter aan de Oostenburgermiddenstraat en langs het spoor komen twee torens van resp. 42 en 52 meter hoog (zie vogelvluchttekening).

Tegelijk met het bestemmingsplan wordt op 22 maart ook een nieuwe versie van het Masterplan Openbare Ruimte Stadswerf Oostenburg aan de Bestuurscommissie voorgelegd. Het is merkwaardig dat daarvoor niet eerst de advisering over het bestemmingsplan wordt afgerond. Voor zover het gaat over materiaalkeuze en aankleding van het gebied is dat niet zo'n probleem, maar wel omdat een voorschot wordt genomen op een verkaveling zonder openbare oevers langs de Oostenburgervaart en Oostenburgerdwarsvaart, één van de grote discussiepunten bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Een ander groot discussiepunt is het aandeel sociale huurwoningen in het plan. De grondeigenaar, corporatie Stadgenoot, wil dit beperken tot 14% van het vloeroppervlak voor wonen en wil alleen kleine sociale huurwoningen bouwen voor ouderen en starters en niet voor gezinnen.

Lees meer en vind alle documenten op http://www.buurtorganisatie1018.nl/planvorming-oostenburg-noord/