Parkeeronderzoek Oostenburg en Eilandenboulevard: parkeerdruk valt mee

Het drukst is het op zondag, omdat dan gratis geparkeerd kan worden. Op zondagmiddag is het iets drukker dan zondagavond. Op zondagmiddag zijn 176 van de 242 parkeerplaatsen op de openbare weg op Oostenburg (exclusief Eilandenboulevard) bezet. Dat is een bezettingsgraad van 73%. Het parkeerterrein bij de Oostenburgerdwarsstraat is dan slechts voor 36 % bezet (13 auto’s) en het parkeerterrein aan de Admiraliteitsstraat voor 55% (24 van de 44 plaatsen). De rest van de Admiraliteitsstraat is voor 70 % bezet en de overige straten tussen de 97 en 100 %. Op zaterdagavond is het minder druk: een bezettingsgraad van 69%, gevolgd door de donderdagavond met 66%. De spreiding over de buurt is globaal hetzelfde als op zondag.
Conclusie van de onderzoekers: er is geen aanleiding om op korte termijn extra parkeerplaatsen aan te leggen of te huren op Oostenburg.
Kritische kanttekening: de avondmetingen zijn uitgevoerd tussen 19:00 en 22:00 uur. Het is mogelijk dat de nachtbezetting hoger is.

De wegvakken op de Eilandenboulevard hebben ook op zondagmiddag en –avond de hoogste bezetting. Van de 184 parkeerplaatsen zijn er dan 151 bezet, een bezettingsgraad van 82% Er zijn nog 34 parkeerplaatsen onbezet. Het deel het dichts bij het centrum (tot de Oosterkkerk) is met 98 % helemaal vol, het achterste deel tussen Oostenburgervoorstraat en Czaar Peterstraat het rustigst (68%). Op zaterdagavond is het bijna even druk (80 % bezetting).. Op donderdagavond 72 %. Ook dan zit het deel het dichtst bij het centrum voor 83 % of meer vol.
Conclusie van de onderzoekers: er is geen sprake van een ontoelaatbare parkeerdruk op de Eilandenboulevard.
Kritische kanttekening: Op de Kattenburgergracht en de Wittenburgergracht is de parkeerdruk regelmatig hoger dan 90 %. De onderzoekers geven zelf aan dat bij een bezettingsgraad van 90 % of meer sprake is van een ontoelaatbare parkeerdruk. En er verdwijnen na de reconstructie nog een aantal parkeerplaatsen.

Aanbevelingen van de onderzoekers:
1)    Door de invoering van een 24/7 parkeerregime kan de parkeerdruk in de nachtelijke uren en op zondag worden verminderd;
2)    In de Hof- en Werfgarage zijn nog voldoende onbenutte parkeerplaatsen om de vraag van vergunninghouders te absorberen.. Wellicht blijven er ook nog parkeerplaatsen beschikbaar in de garage onder het Wienerterrein.
3)    Om een goed beeld te krijgen van de bezetting van de parkeerplaatsen binnen alle wegvakken op de Oostelijke Eilanden wordt geadviseerd om binnen dit gebied een bezettingsgraadonderzoek uit te voeren en dit te herhalen na oplevering van de Eilandenboulevard en het Wienerterrein. Dan kan worden beoordeeld of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Lees hier het hele onderzoek..