Rechtbank verklaart beroep inzake kapvergunning iep voor Oosterkerk ongegrond

Stadsdeel Centrum heeft in het najaar van 2015 een kapvergunning verleend voor een grote iep die voor de Oosterkerk staat. De  boom zou op grond van een rapport van de Bomenwacht onveilig zijn vanwege een kleine holte in de stamvoet. Hiertegen zijn vanuit de buurt 57 bezwaarschriften ingediend. De Werkgroep Groen en Milieu heeft toen geld ingezameld voor een contra-expertise door een eigen boomdeskundige, Veronica van Amerongen. De bewoners plaatsten hun bezwaren ook in een algemenere kader: de normen en methodes die het stadsdeel hanteert bij beslissingen om bomen te kappen zijn onvoldoende gefundeerd. Ze drongen aan op  heroverweging daarvan. 
De bezwaren werden op 3 december 2015 door het stadsdeel ongegrond verklaard. 
Vervolgens is een aantal bewoners hiertegen in beropep gegaan bij de rechtbank. Om de kosten daarvan te betalen is met succes opnieuw een crowdfundingsactie gehouden in de buurt.

Op 22 april vond de zitting plaats bij de Rechtbank Amsterdam. De buurtbewoners werden gesteund door een deskundige van de Bomenstichting die de bezwaren tegen de door de gemeente gehanteerde methode bevestigde.

Op 6 juni heeft de rechtbank uiitspraak gedaan: het beroep wordt ongegrond verklaard. De rechtbank wil zich niet uitspreken welke methode het meest geschiklt is om de toestand van de boom te beoordelen. De rechtbank vindt dat het stadsdeel voldoende heeft aangetoond dat het hier niet gaat om een kerngezonde boom en dat er op de duur sprake kan zijn van veiligheidsrisico's. Lees hier de volledige uitspraak.