Samenvatting Buurtenquete Plantage en Weesperbuurt stadsdeel Centrum

Stadsdeel Centrum heeft de Buurtenquete gehouden in april 2016. De resultaten worden gebruikt voor het gebiedsjaarplan 2017. Lees hier het volledige rapport. Hieronder volgt een samenvatting van de uitkomsten.

 • Meest gebruikt vervoermiddel 75% fiets, 13 % lopen, 6% OV, 3 % auto, 1 % bromfiets/scooter.
 • Meest onveilige verkeerssituaties: rond Mr. Visserplein, Weesperstraat, Weesperplein/Rhijnspoorplein, en Alexanderplein en de kruising Plantage Middenlaan-Plantage Parklaan. Als oorzaken worden genoemd: te druk en overlast scooters en toeristen op fietsen.
 • Voor de kwaliteit van de openbare ruimte moeten schoonhouden van de straat en handhaven fout aangeboden huisvuil voorrang krijgen.
 • 38% geeft de voorkeur aan Amsterdammertjes om parkeren op de stoepen tegen te gaan.
 • 62% van de bewoners van de Plantagebuurt en 41 % in e Weesperbuurt vindt de balans tussen wonen, werken en vrijetijdsbesteding in orde. In de Plantagebuurt vindt 26% dat er meer ruimte mag komen voor wonen en in de Weesperbuurt 36%. De behoefte aan vrijetijdsfuncties zoals horeca, cultuur en winkels is resp. 10 en 20%. Opmerkelijk is dat 35% van de Plantagebewoners en 28% van de Weesperbuurtbewoners zegt nooit een horecagelegenheid te bezoeken.
 • In de Plantage/Weesperbuurt ervaart 12% geen drukte. 25% vindt het gezellig druk en 19% in de Plantagebuurt en 34% in de Weesperbuurt vindt het vervelend druk. Voor het Centrum als geheel is dit 45%.
 • Twee derde is niet van om de komende jaren te verhuizen, 18 % wel, waarvan een derde in de eigen buurt. In de rest van het Centrum zijn overlast van geluid, verkeer of vervuiling de voornaamste verhuisredenen. In de Plantage/Weesperbuurt zijn dat de grootte van de woning en (vooral in de Plantagebuurt) teveel toeristen.
 • Op de vraag naar soorten van overlast scoort overlast van toeristisch verblijf het hoogst (35%) op de voet gevolgd door overlast van geparkeerde fietsen en zwerfafval (beide 33%). 20% ervaart overlast van touringcars en ook 20% ervaart geluidsoverlast van boten. In de Plantagebuurt noemt 84% als type overlast van toeristisch verblijf vooral geluidsoverlast buiten (praten, schreeuwen, rolkoffers) en 75% in de Weesperbuurt.
 • 40% meldt nooit overlast, 16 % meldt bij de politie (meestal telefonisch), 18 % bij hert stadsdeel en 20 % spreekt de veroorzaker aan.
 • Bij de vraag waar de gemeente vooral handhavend zou moeten optreden wordt illegaal toeristisch verblijf het meest genoemd (29%, direct gevolgd door overlast op het water (19%).
 • Op de vraag welke problemen voorkomen bij de buren wordt eenzaamheid het meest genoemd (22 %), gevolgd door psychische problemen (12%) en ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen (12%).
 • 57% van de bewoners zegt geen behoefte te hebben aan buurtactiviteiten. 17% heeft behoefte aan een ontmoetingsplek en 11% aan samen koffie drinken.
 • 14 %  verleent op dit moment mantelzorg. Een kwart zegt daarbij ondersteuning vanuit de gemeente te kunnen gebruiken.
 • Op de vraag wat er nodig is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, antwoordde 49 % in e Plantagebuurt en 33% in de Weesperbuurt: ouderenwoningen. Verder werden voorzieningen zoal winkels, bank e.d. veel genoemd, veilige, obstakelvrije looproutes, zorgwoningen en professionele hulp aan huis.
 • 54% in de Plantagebuurt en 43% in de Weesperbuurtdoet op dit moment vrijwilligerswerk.
 • Problemen met de luchtkwaliteit ervaart men vooral in de Weesperstraat. Gevraagd naar maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren noemt 56 % het instellen van milieuzones voor snorscooters, bestelwagens, taxi’s, touringcars en vrachtwagens. 55% noemt de inzet van uitstootvrije bussen en veerponten. 26 % in de Plantagebuurt en 41% in de Weesperbuurt noemt ‘straten autoluw maken’.
 • Burgerparticipatie: 29 % van de bewoners vindt dat de gemeente bewoners voldoende betrekt bij haar plannen voor de buurt. 34 % vindt van niet. 37%  heeft geen mening.
 • Mensen willen het liefst via e-mail, de wijkkrant, huis-aan-huisbladen en brieven op adres betrokken worden.
 • De helft van de bewoners heeft de afgelopen maand zelf bijgedragen aan verbetering van de buurt.
 • 36%  van de bewoners van heel deelgebied Oost zegt interesse te hebben in deelname aan werkgroepen of overleggen in de buurt. Ze konden hun e-mailadressen doorgeven, zodat de gemeente ze kan uitnodigen.