Overloopplantsoen: Bewoners fel tegen komst Monument van Joodse Erkentelijkheid

Monument van Joodse Erkentelijkheid

Monument van Joodse Erkentelijkheid

De omwonenden van het Overloopplantsoen hebben een delegatie van stadsdeel Centrum duidelijk gemaakt dat zij de verhuizing van het Monument van Joodse Erkentelijkheid (MJE) van de Weesperstraat naar het plantsoen voor hun deur niet zonder meer zullen accepteren. De bewoners gaven hun mening op dinsdag 14 november tijdens een informatieavond in de Hoftuin.

Dat het monument moet verhuizen is het gevolg van het voornemen van de gemeente Amsterdam en het Auschwitz Comité om op de huidige locatie, de groenstrook langs de Weesperstraat, het Holocaust Namenmonument te laten verrijzen. in de zoektocht naar een nieuwe plek voor het MJE heeft het stadsdeel de afgelopen tijd vier mogelijke locaties op hun geschiktheid onderzocht. In overleg met de nabestaanden van de maker van het MJE, beeldhouwer Jobs Wertheim, viel de keuze uiteindelijk op het Overloopplantsoen, omdat zij dit een mooie, rustige plek voor het monument vinden.

Tijdens de informatieavond werd al snel duidelijk dat de bewoners absoluut niet gediend zijn van de komst van dit nogal omstreden monument. Niet alleen vrezen zij voor een aantasting van de groene oase die het Overloopplantsoen in de buurt vormt, ook zijn zij bang dat het monument een ongewenste aantrekkingskracht zal uitoefenen op de zwervers en junks die de afgelopen tijd door gerichte maatregelen juist met succes uit het plantsoen zijn verdreven.

Een ander argument van verschillende bewoners was het feit dat het forse monument is ontworpen voor een plein of een andere publieke ruimte (het stond aanvankelijk op het Weesperplein) en dat het door zijn omvang inbreuk zal maken op de beslotenheid van de intieme woonbuurt rondom het plantsoen. Een vader maakte bovendien duidelijk dat hij noch zijn gezin er behoefte aan hebben om dagelijks pal voor hun deur op een zo indringende manier te worden geconfronteerd met de gruwelen van de oorlog.

De drie aanwezige ambtenaren, die kennelijk niet hadden gerekend op zoveel weerstand, hadden zichtbaar moeite om zich in de aanvankelijk nogal agressieve sfeer staande te houden. Op tal van vragen, zoals bijvoorbeeld de vraag naar de formele rechten van de nabestaanden van Wertheim, moesten zij het antwoord schuldig blijven. Ook op de vraag waarom niet was gekozen voor terugplaatsing op het Weesperplein, waar het monument in 1968 moest wijken voor de aanleg van de metro, kwam geen helder antwoord.

De avond eindigde met de toezegging van de ambtelijke delegatie dat zij alle opmerkingen van de bewoners mee terug zouden nemen naar het bestuur van het stadsdeel. Ook zegden zij toe opnieuw in gesprek te zullen gaan met de nabestaanden van Wertheim om te bezien of terugkeer naar het Weesperplein, precies vijftig jaar na de verwijdering van die plek, bij nader inzien wellicht toch de beste optie is voor het monument.