Reactie Eilandenoverleg op concept-Gebiedsplan 2018 Centrum Oost

Concept-Gebiedsplan 2018 Centrum Oost

Concept-Gebiedsplan 2018 Centrum Oost

Het Eilandenoverleg heeft in zijn reactie op het concept-Gebiedsplan 2018 Centrum Oost van het stadsdeel waardering uitgesproken vooor een aantal voorgenomen maatregelen. Onder meer:

  • In postcodegebied 1018 worden locaties voor ondergrondse afvalcontainers onderzocht en ter inspraak voorgelegd;
  • In het voorjaar worden twee oversteken aangelegd over de Kattenburgerstraat;
  • Touringcar inrijverbod binnenstad, in april 2018 ingaande voor Eilandenboulevard, Anne Frankstraat en Plantage Parklaan, zonder mogelijkheid voor ontheffing. Wij nemen aan dat hieronder ook de Hop-on-Hop-off-bussen vallen;
  • Vergroten woningaanbod voor ouderen. Pilot wooncoaches ouderenhuisvesting;
  • Organiseren activiteiten voor jongeren op Wittenburgerplein, Sportpark Schouwburg en Marineterrein.

Daarna volgen 17 reacties op andere maatregelen en onderdelen van het Gebiedsplan 2018. Onder meer:

  • Geen koppeling van het voorgenomen fiets-/voetpad Dijksgracht-Oost aan een nachtstalling voor rondvaartboten, want dat leidt tot nodeloze vertraging;
  • Een nachtstalling in een woonwijk is geen goed idee. Zoek een locatie in of nabij het Oosterdok.
  • Aanpassingen haltes tram 10 Czaar Peterstraat: Voor slechts één tramlijn de strengelhalte opheffen is volstrekt overbodig en een enorme geldverspilling. De halte ligt goed voor de toekomstige bebouwing van Oostenburg-Noord. Nut en noodzaak moeten worden aangetoond en afgezet tegen de kosten.
  • Hier wordt gesteld dat de helft van de woningen sociale huur is. Volgens de ons bekende statistieken is het percentage sociale huur in Centrum-Oost 28 %. Ook het percentage corporatiewoningen van 36 % kan dus niet kloppen, tenzij hier niet-sociale huurwoningen van corporaties zijn meegerekend. Wij zien graag toegevoegd als beleidsdoel: het behoud van sociale huurwoningen op de Oostelijke Eilanden en meer sociale huurwoningen in de nieuwbouw – met name op het Marineterrein en Oostenburg – om aan het stedelijk afgesproken minimum van 35 % te voldoen.
  • Stadgenoot wil op Oostenburg-Noord in de sociale huur 70 % studio’s van 35-45 m2 bouwen met tijdelijk huurcontract en geen enkele woning die geschikt is voor een gezin. Het stadsdeel moet druk uitoefenen op Stadgenoot dat er ook ruimte moet komen voor gezinnen met kinderen, want kinderen mogen in een nieuwe wijk van 1500 woningen niet ontbreken. Ter vergelijking: Wittenburg telt 1300 woningen.
  • Besluit over toekomst Oosterbeer: Achter deze voor ons onbekende term blijkt het gebied van Texaco en Kop Hoogte Kadijk schuil te gaan. Graag worden wij vanaf het begin bij de planvorming betrokken. In elk geval mag hier geen hotel of short-stay komen, want daarvan hebben we al te veel.

Zie voor het concept-Gebiedsplan en de inspraakprocedure hier ons eerdere bericht. Lees hier de volledige reactie van het Eilandenoverleg.

Het stadsdeel heeft de inspraaktermijn verlengd tot 23 november, dus u kunt nog schriftelijk reageren.