Buurtsucces: gemeenteraad stopt behandeling Principenota Marineterrein

Marineterrein plattegrond Volkskrant.jpg

Op 31 oktober vergaderde de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening over het Marineterrein. Dankzij de steun van coalitiepartij SP aan de oppositie kreeg de Principenota van B&W over de invulling van het Marineterrein geen meerderheid. De behanedling van zowel de Principenota als het initiatiefvoorstel van GroenLinksraadslid Jorrit Nuijens wordt aangehouden tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Verschillende partijen hebben gesproken over de reacties uit de buurt. Dus de e-mails van buurtbewoners hebben hun uitwerking gehad.

In een brief bedankt het Buurtplatform Kattenburg/Marineterrein de gemeenteraadsleden voor hun inzet en kritische vragen. Onduidelijk is nog wat op dit moment de status is van de Projectnota, want deze is niet ingetrokken door de wethouder. Jorrit Nuijens heeft aangekondigd in deze geest ook een motie in te gaan dienen, waarin de punten 1) pas op de plaats, 2) nieuw projectplan gehoord de opmerkingen van de Raad, 3) na de gemeenteraadsverkiezingen, worden opgevoerd.  Deze motie zou kunnen rekenen op een meerderheid van de Raad.

Lees onze eerdere nieuwsberichten over de Principenota onderaan onder 'Nieuws' op webpagina  http://www.buurtorganisatie1018.nl/kattenburg-marineterrein-1/