Nieuw onderzoek naar parkeergarage en verkeer Sint Jacob

Door ontwikkelaar ingediend plan met ingang Plantage Muidergracht

Door ontwikkelaar ingediend plan met ingang Plantage Muidergracht

De gemeente Amsterdam gaat een nieuw onderzoek uitvoeren naar de verkeerssituatie in de straten rond het voormalige verpleeghuis Sint Jacob. Dat is te danken aan het vasthoudende protest van bewoners tegen een in- en uitgang aan de Plantage Muidergracht van de parkeergarage van het nieuw te bouwen appartementencomplex De Nieuwe Plantage. De besluitvorming in de Bestuurscommissie Centrum over het toekennen van een vergunning voor de bouw, die voor dinsdag 17 oktober was gepland, is tot nader order uitgesteld.
Reden voor het bewonersprotest, dat werd ondersteund door 162 bij de bestuurscommissie Centrum ingediende bezwaarschriften (zienswijzen), is de vrees van de bewoners dat een uitrit aan de Plantage Muidergracht onverantwoorde risico’s met zich mee zal brengen voor het grote aantal spelende kinderen en fietsende scholieren en studenten in die straat. Een eerder door de gemeente uitgevoerd verkeerskundig onderzoek had uitgewezen dat het met die risico’s wel meevalt, maar de bewoners zijn buitengewoon ontevreden over de kwaliteit van dat onderzoek (Lees hier het onderzoeksrapport).

De afgelopen weken hebben zij bij de verschillende politieke partijen in de Bestuurscommissie Centrum zoveel steun voor hun standpunt weten te verwerven, dat het stadsbestuur nu heeft besloten om de besluitvorming op te schorten. Eerst moet een nieuw en completer onderzoek meer inzicht geven in de invloed van de parkeergarage op de verkeersstromen in de wijde omgeving van De Nieuwe Plantage. Een definitief besluit zal daarna niet, zoals gepland, in de bestuurscommissie Centrum vallen, maar op een nader te bepalen datum in de gemeenteraad.

De bewoners hebben inmiddels ook besloten om drie onafhankelijke experts uit te nodigen voor een second opinion over het ontwerp van architect Pi de Bruijn, dat volgens de bewoners zo kolossaal en massief is dat het zal detoneren met de lichte en luchtige baksteenarchitectuur die grote delen van de Plantagebuurt kenmerkt. Bovendien overschrijdt het ontwerp op verschillende punten de grenzen van het voor dat gebied geldende bestemmingsplan.
De commissie Welstand en Monumenten van de gemeente had het ontwerp in een eerder stadium met de nodige aarzeling goedgekeurd, maar de bewoners trekken de door de commissie gebruikte toetsingskaders in twijfel. Zij hebben drie onafhankelijke experts uitgenodigd om het ontwerp opnieuw te beoordelen in aanwezigheid van de architect en van de voorzitter van de welstandscommissie. Om de benodigde 1500 euro voor deze second opinion bij elkaar te krijgen, zijn de bewoners een crowdfundingactie gestart. Op het moment van schrijven van dit artikel stond de teller al op 1200 euro.