Raad van State: Short-Stay in De Wittenberg toch toegestaan

De Raad van State heeft op 15 februari 2017 uitspraak gedaan in hoger beroep over de woningonttrekkingsvergunning voor voormalig verpleeghuis De Wittenberg. De Raad van State vernietigt het eerdere oordeel van de Rechtbank en oordeelt dat een woningonttrekkingsvergunning door stadsdeel Centrum niet vereist had mogen worden omdat het gebruik als verpleeghuis niet als woning aangemerkt kan worden. Een woning is een ruimte die bewoond wordt door één huishouden en dat is in een verpleeghuis volgens de Raad van State niet het geval. Derhalve kan de Diaconie doorgaan om het gebouw in te richten met 115 short-stay appartementen.

Voor de buurtbewoners die zich ingespannen hebben om hier ouderenwoningen in plaats van short stay te krijgen, is dit een zware slag. Wel is het zo dat de gemeente inmiddels besloten heeft om in het hele centrum (met uitzondering van delen van de Oostelijke Eilanden) geen nieuwe hotesls en shortstay meer toe te staan.