Bewonersprotest tegen nieuwbouw Sint Jacob

Een jaar geleden is er een informatieavond geweest over de nieuwbouwplannen van het Sint Jacob, onder de naam 'De Nieuwe Plantage'. Intussen is er al veel gebeurd om het gebouw heen dat wijst op een spoedige start van de sloop. Tot nog toe is alleen een omgevingsvergunning voor het tijdelijk verwijderen van tien bomen aan de Plantage Middenlaan gepubliceerd.

De Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum vergadert op 7 februari over de tervisielegging van de omgevingsvergunning voor het hele nieuwbouwcomplex. Dat is nodig omdat op een aantal punten wordt afgeweken van het bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad, o.a. de aanleg van een ondergrondse parkeergarage voor 222 auto's en een ondergronmdse fietsenstalling voor 560 fietsen, de zorgfunctie van ruim 3000 m2 in het te handhaven monument op het binnenterrein en de poort vanaf de Plantage Middenlaan naar het binnenterrein.. Alle bouwtekeningen en enkele artits impressions zijn hier te vinden (onder agendapunt 8, pijl ernaast aanklikken).

Een aantal bezorgde omwonenden organiseert zich vanwege bezwaren tegen het plan:

  • aantasting van het karakter van de buurt door de hoogte en de massieve omvang,
  • parkeergarage met in- en uitgang op de Plantage Muidergracht, in een woonbuurt,

  • consequenties van de parkeergarage voor de grondwaterhuishouding,

  • de bouwlogistiek, met geplande in- en uitrit aan de Plantage Middenlaan, waarvoor tien bomen ('tijdelijk') moeten wijken en aantastong van het Plantage Westermanplantsoen.

Binnenterrein met te handhaven monument. Voor de begane grond wordt gezocht naar een fysiotherapie- en/of huisartsenpraktijk. Op de hoger gelegen verdiepingen komen zorgwoningen voor intensieve zorg.

Binnenterrein met te handhaven monument. Voor de begane grond wordt gezocht naar een fysiotherapie- en/of huisartsenpraktijk. Op de hoger gelegen verdiepingen komen zorgwoningen voor intensieve zorg.

Via een poort aan de Plantage Middenlaan openbaar toegankelijk binnenterrein

Via een poort aan de Plantage Middenlaan openbaar toegankelijk binnenterrein