19-hoge nieuwbouw tegenover Sporenboogblok Funen

Plan Fibonacci Panamalaan hoek Cruquiuskade langs de spoorbaan

Plan Fibonacci Panamalaan hoek Cruquiuskade langs de spoorbaan

Projectontwikkelaar Vorm heeft een plan ingedien voor appartementencomplex 'Fibonacci' met 185 woningen, deels in een toren van 62 meter hoog, op de hoek van de Cruquiuskade en de Panamalaan. Hier stonden twee huizen met in de tuin kippen, geiten en een pony. De grond is gekocht van NS.

De bewoners van het Sporenboogblok aan de andere kant van het spoor in Het Funenpark maken bij stadsdeel Oost bezwaar tegen het enorme gebouw met zo'n hoge toren. Daarmee verdwijnt hun uitzicht. De bewoners van het nieuwe gebouw kijken zo in hun huiskamers en dakterrassen. Volgens de bewoners voldoet het plan niet aan het stedelijk beleid wat betreft hoogbouwzones. Deze plek staat ook niet in het gemeentelijke structuurplan 'Koers 2025'. Het kan parkeeroverlast opleveren en de bewoners zijn bang voor het klankkasteffect dat het spoorweglawaai zal verergeren. Lees hier hun bezwaarbrief aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening

De woningen worden heel klein: 25 tot 50 m2, te koop voor € 300.00 - € 600.000 en te huur voor € 710 - € 971 per maand. De buurt vreest dat het daardoor een duiventil gaat worden waar niemand lang blijft wonen. Dat is slecht voor de sociale cohesie. 

Het initiatiefdocument Fibonacci is op 28 februari besproken in de Bestuurscommissie van Stadsdeel Oost.Er waren veel buurtbewoners aanwezig en acht hebben ingesproken. De raadsleden vonden de noodzaak van woningbouw belangrijker dan de bezwaren. D66 is tevreden over de toevoeging van middenhuurwoningen. Wel wachten ze het nader onderzoek naar de gevolgen voor geluid en wind af. Op 14 maart is het initiatiefdocument opnieuw besproken. Lees hier alle stukken. 

Luister hier naar de AT5-uitzending over Fibonacci.