Plan nieuwbouw Sint Jacob (Plantage Middenlaan 52) ter visie

De in- en uitgang parkeergarage voor 222 auto's komt aan de Plantage Muidergracht

De in- en uitgang parkeergarage voor 222 auto's komt aan de Plantage Muidergracht

Een groep Plantagebewoners heeft een brief geschreven aan hun buurtgenoten met de oproep om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning voor het nieuwbouwcomplex op de plaats van Sint Jacob, Plantage Middenlaan 52. Het ontwerp ligt vanaf 9 maart t/m 19 april ter inzage bij het Stadsloket op het Stadhuis. Zie hier de officiele kennisgeving.

Op 28 februari heeft de Bestuurscommissie Centrum het plan besproken. Het voornaamste discussiepunt is de onveiligheid en overlast van de in- en uitrit van de parkeergarage voor 222 auto's aan de Plantage Muidergracht. De verkeersanalyse die is gemaakt is te oppervlakkig en bovendien achterhaald: in augustus 2018 zal het gebouw aan de Plantage Muidergracht tegenover de Plantage Westermanlaan een school voor voortgezet onderwijs huisvesten, Cartesius 2. De geplande inrit van de parkeergarage is pal tegenover de ingang van deze school. Die situatie was nog onbekend toen het verkeersonderzoek werd uitgevoerd. Fietsverkeer in de te nauwe straat – aan beide zijden staan auto’s geparkeerd – zal flink toenemen.

Uiteindelijk besloot de Bestuurscommissie om het plan - met de ingediende zienswijzen -opnieuw te bespreken na de terinzagelegging, Omwonenden werden opgeroepen om hun bezwaren uit te werken en eventueel alternatieven aan te dragen. De ontwikkelaar werd gevraagd om nog eens opnieuw naar de locatie van de in- en uitrit te kijken.  De Bestuurscommissie zal de bezwaren serieus nemen en op grond daarvan eventueel nieuw onderzoek laten doen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe analyse van de verkeerssituatie.

Zie voor alle plandocumenten https://centrum.notubiz.nl/vergadering/345677/AB-vergadering%2028-02-2017 agendapunt 9, pijl rechts aanklikken.

Andere bezwaren van de omwonenden richten zich op het enorme bouwvolume dat het zicht weggneemt op de historische panden eromheen.

Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000AE Amsterdam, onder vermelding van : ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning: Plantage Middenlaan 52 te Amsterdam.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (020) 2564416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.