Statushouders in gebouw Keuringsdienst van Waren, Hoogte Kadijk 401

Op 2 maart vond een informatieavond plaats in Het Kromhout over het gemeentelijke plan voor tijdelijke huisvesting vgfan statushouders in gebouw Hoogte Kadijk 401, de voormalige Keuringsdienst van Waren. De gemeente zoekt een ontwikkelaar die het gebouw voor een periode van maximaal tien jaar gaat verbouwen tot 120 onzelfstandige woonruimten, d.w.z. met gedeelde voorzieningen zoals keuken en sanitair. Het worden kamers van circa 10 m2. De helft van deze kamers is bestemd voor statushouders en de andere helft voor Amsterdamse starters op de woningmarkt. Deze laatste groep kan waar nodig de statushouders de weg wijzen of anderszins helpen. Er komt ook een gemeenschappelijke ruimte. De gemeente en Vluchtelingenwerk gaan het project begeleiden.

Het College van B&W zal eind maart een besluit nemen, waarna eind van dit jaar de opdracht kan worden verleend. Eind 2018 zullen de woningen klaar zijn.

Er waren zo'n 200 aanwezigen, die meest positief waren. Omwonenden zagen graag een opknapbeurt van de gevel. Er is gesproken over gemeenschasppelijk gebruik van de buitenruimte voor bijvoorbeeld een moestuin.