Knip voor autoverkeer maakt sluipverkeer langs Amstel-oostzijde onmogelijk

Nieuwe autoverkeerscirculatie tussen Amstel en Weesperstraat na knip bij brug Nieuwe Keizersgracht

Nieuwe autoverkeerscirculatie tussen Amstel en Weesperstraat na knip bij brug Nieuwe Keizersgracht

Nadat doorgaand autoverkeer van en naar de Vijzelstraat door de knip op het Muntplein onmogelijk is gemaakt, is uit metingen gebleken dat het autoverkeer langs de Amstel-oostzijde flink is toegenomen. Het betreft vooral taxi's die met name 's nachts leeg rondjes rijden.

Om dit sluipverkeer te weren, heeft de gemeente besloten om een knip voor autoverkeer aan te brengen in de Amstel-oostzijde bij de brug over de Nieuwe Keizersgracht. De Amstel oostzijde is onderdeel van een verblijfsgebied, een 30 km/u zone, die bedoeld is voor het afwikkelen van bestemmingsverkeer en niet voor het afwikkelen van verkeer dat eigenlijk thuishoort op de daarvoor bestemde hoofdroutes zoals de Stadhouderskade, de Mauritskade en de Weesperstraat. Bovendien is de verkeersveiligheid van de vele fietsers en voetgangers hier in het geding, met name bijde smalle Walter Susskindbrug over de Nieuwe Herengracht.

Er komt een verzinkbare paal bij de brug over de Nieuwe Keizersgracht met toegang alleen voor pas/ontheffingshouders en nooddiensten.

Het Verkeersbesluit is op 14 juli 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Tot 25 augustus is bezwaar mogelijk bij het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum, afdeling Juridische Zaken, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Een bezwaar heeft echter geen opschortende werking; daarvoor is ook een beroep op de Voorzieningenrechter nodig. Lees het complete Verkeersbesluit hier.