B&W nemen principebesluit toekomst Marineterrein als internationale toplocatie. Inspraak volgt.

Op 18 juli heeft het College van B&W een principebesluit genomen over de toekomst van het Marineterrein op Kattenburg. Het moet een internationale toplocatie worden voor innovatie en kennisuitwisseling.op het gebied van onderwijs, wetenschapo en bedrijfsleven. Daarnaast komen er ook woningen, sportfaciliteiten en culturele en maatschappelijke voorzieningen. . Gezocht wordt naar vormen van woningbouw die een relatie hebben met de innovaties of innovators, bijvoorbeeld door de toepassing van nieuwe vindingen of door wonen en werken te combineren. De sportvoorzieningen zijn er ook voor de buurt: Voor het Marineterrein is een bijzonder accent op sport en bewegen op zijn plaats. De openbare ruimte nodigt daartoe uit, met haar kades en verkeersluwe inrichting, en bij de kenniswerkers is er belangstelling voor; dat blijkt al uit het feit dat de tijdelijke huurders van dit moment een eigen sportvereniging hebben opgericht. Een geschikte omgeving voor sporten en bewegen voorziet bovendien in een behoefte bij omwonenden. De omgeving van het Marineterrein is relatief schaars bedeeld met groene en andere openbare ruimtes die zich daarvoor lenen Voor het Marineterrein is een bijzonder accent op sport en bewegen op zijn plaats. De openbare ruimte nodigt daartoe uit, met haar kades en verkeersluwe inrichting, en bij de kenniswerkers is er belangstelling voor; dat blijkt al uit het feit dat de tijdelijke huurders van dit moment een eigen sportvereniging hebben opgericht. Een geschikte omgeving voor sporten en bewegen voorziet bovendien in een behoefte bij omwonenden. De omgeving van het Marineterrein is relatief schaars bedeeld met groene en andere openbare ruimtes die zich daarvoor lenen. (blz. 20)

Uiterlijk op 1juli 2018 verlaat Defensie het terrein. De Principenota gaat ervan uit dat de helft van het terrein onbebouwd blijft en de andere helft bebouwd wordt. Van die helftkrijgt 60-70% een werkfunctie. De openbare kades aan het Oosterdok, een intiem plein aan de binnenhaven, kleinere openbare ruimtes elders op het terrein en de groene Voorwerf zijn voor iedereen toegankelijk. Gekozen wordt voor fietsers en voetgangers op het terrein en geen auto’s. Een extra fiets- en voetgangersbrug naar NEMO zal de sfeer en de verbinding met de binnenstad versterken.

Het principebesluit is de start van een maatschappelijke informatie- en reactieronde.  Meer informatie is te vinden op www.marineterrein.nl/planvorming. Lees hier de volledige Principenota en het Principebesluit.  Informatiebijeenkomsten zijn gepland van eind augustus tot eind september 2017.
Op 8, 9 en 10 september 2017 organiseert het Projectbureau Marineterrein Ontdekdagen en kan iedereen  komen kijken wat er nu gebeurt op het terrein en reageren op de plannen voor de toekomst. U kunt ook schriftelijk reageren via het reactieformulier. De uitkomsten worden verwerkt in zowel de nota van uitgangspunten (de gezamenlijke afspraken tussen Rijk en gemeente) als de vervolgnota in het kader van de ruimtelijke plan- en besluitvorming van de gemeente Amsterdam (de projectnota).

De nota van uitgangspunten wordt rond oktober 2017 verwacht. De gemeenteraad neemt, naar verwachting, in februari 2018 een besluit over de projectnota. Daarna starten gesprekken met belangstellenden voor de huur van de gebouwen die per 1 september 2018 vrijkomen na het vertrek van Defensie.

Schets ontwikkelingsmodel

Schets ontwikkelingsmodel