Initiatiefvoorstel GroenLinks voor duurzame ontwikkeling Marineterrein met stadspark en sociale huur

Op 11 juli 2017, nog voordat B&W met hun principebesluit voor het Marineterrein kwamen, heeft gemeenteraadslid Jorrit Nuijens van GroenLinks een initiatiefvoorstel uitgebracht met als titel 'Nieuw Kattenburg. Het Marineterrein als Creatieve Oase en Lofzang op de Gemengde Stad'.. GroenLinks pleit voor een sturende overheid die tegengas geeft aan de markstontwikkeling. De gemeente moet zich sterk maken voor de functies die in de binnenstad het meest onder druk staan: groene verblijfsruimte, niet-commerciële creatieve en maatschappelijke ruimte en betaalbare woonruimte. Het is niet aannemelijk dat de gemeente in het Centrum, of zelfs binnen de Ring, ooit nog de kans zal hebben om op enige schaal groene of creatieve ruimte en betaalbare woonruimte toe te voegen.

GroenLinks komt met zeventien voorstellen  een greep daaruit:

 • Garandeer een groen autovrij stadspark en leg een bebouwingspercentage van maximaal 50 % nu al vast.
 • Het Marineterrein moet een huiskamer worden voor de stad en voor de buurt.
 • Dit vergt investeringen en een actieplan om de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers op zo kort mogelijke termijn te verbeteren. 
 • De Kattenburgerstraat moet 'aangeheeld' worden.
 • Kies voor een volledig klimaatneutraal terrein met een lokale energievoorziening. Maak van het Marineterreiin een 'duurzaam voorbeeldproject'.
 • Kies voior zo weinig mogelijk kantoren en zoveel mogelijk maatschappelijke en creatieve functies.
 • Stel alle sportfuncties open voor buurtbewoners en initiatieven zodra het terrein open is, en investeer in de bekendheid van de sportfunctie van het Marineterrein onder Amsterdammers.
 • Laat woonsegment geen sluitstuk van de grondexploitatie zijn: investeer in de gemengde stad en kies vroeg voor merendeels sociale huur, aangevuld met middenhuur tot 1,5 modaal.
 • Schep in de bestaande gebouwen ruimte voor broedplaatsen en atelierwoningen.
 • Reserveer in de vrijkomende gebnouwen ruimte voor onderwijs- en zorgvoorzieningen en doe een buurt- en stadsinventarisatie om te zien aan welke voorzieningen behoefte is.
 • Maak met de woningcorporatie een verbeterplan voor de Kattenburgerstraat en omgeving en onderzoek dubbelgrbruik van de parkeergarage.
 • Kies voor een participatietraject voor stad én buurt.

Lees hier het volledige initiatiefvoorstel.