Concept-gebiedsplan Centrum Oost 2019 verschenen. Hoorzitting 20 november

Gebiedsplan CentrumOost 2019 nov18.JPG

Stadsdeel Centrum laat in het Gebiedsplan 2019 zien wat de plannen zijn voor het komend jaar. Centrum Oost is de oostelijke helft van Amsterdam-Centrum.

Tegelijkertijd ligt een concept-gebiedsagenda ter bespreking over een langere periode: 2019-2022.

Een greep uit de plannen voor de Plantage en Weesperbuurt:

  • Knowledge Mile Wibautstraat-Weesperstraat- Valkenburgerstraat wordt stadspark

  • Herinrichting straten in de Plantagebuurt met eenrichtingverkeer en vermindering parkeerplaatsen

  • Besluitvorming over een ‘knip’ in de Weesperstraat

  • Vaststellen definitief ontwerp Nieuwe Kerkstraat tussen Amstel en Weesperstraat

  • Inventarisatie van locaties die geschikt zijn als ontmoetingsruimte voor bewoners(groepen)

De Oostelijke Eilanden krijgen een hoge prioriteit in een apart hoofdstuk met plannen gericht op de jeugd, welzijnswerk, groen en veiligheid (hfdst. 6). Er komt een nieuw buurtplatform voor overleg tussen stadsdeel en bewoners. Verder wordt ook genoemd:

  • Vergroening Hoogte Kadijk

  • Onderzoek opheffing parkeerplaatsen Kattenburgerstraat

  • Uitvoering fietsroute Dijksgracht-oost

  • Onderzoek haalbaarheid Czaar Peterstraat als fietsroute

  • Extra fietparkeerplekken Kadijksplein.

Lees hier het concept-Gebiedsplan Centrum Oost. Inspreken bij de stadsdeelcommissie is mogelijk op 20 november 20:00 uur, stadhuis. Aanmelden voor inspraak via: 020-2564366 tot uiterlijk de maandag voor de vergadering tot 16:00 uur.