Concerten in het Luthermuseum 20 oktober, 10 november en 24 november

 • Zondag 20 oktober 16:45 u Chopin in memoriam met Chopin en Schubert. Alexandra Swigut op fortepiano.

 • Zondag 10 november 16:45 u Muziek van Debussy en Frank Bridge voorr klarinet, cello en piano door Trio Mijnders, Broncano & Milon.

 • Zondag 24 november 16:45 u Schubert’s Winterreise door countertenor Sytze Buwalda.

Kaartverkoop aan de deur of online via www.geelvinck.nl Reguliere prijs € 18. Stadspas of Museumjaarkaart € 15. Het Luthermuseum is gevestigd aan de Nieuwe Keizersgracht 570.

Bewoners Kattenburgerstraat komen in actie tegen verkeerstoename in Agenda Autoluw

De bewoners van Kattenburg zijn ernstig verontwaardigd over het gemeentelijke plan om nog meer verkeer door de Kattenbugerstraat te laten rijden door gedeeltelijke afsluiting van de Oostertoegang en verplicht rechtsafslaan vanaf de Geldersekade.

Zij roepen de bewoners van Kattenburg op om dinsdag 15 oktober 20:00 uur naar de Boekmanzaal in het Stadhuis te komen om in te spreken of de inspraak van anderen te ondersteunen in de Stadsdeelcommissievergadering. De Stadsdeelcommissie is door de centrale stad om advies gevraagd over de voorstellen in de Agenda Autoluw.

Lees hier het pamflet dat op Kattenburg is/wordt verspreid.

Uitwerkingsplan Lijnbaan (Oostenburg-Noord) ter visie t/m 17 oktober

Het Uitwerkingsplan Lijnbaan is de vierde en laatste uitwerking van het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg. Hierin wordt precies vastgelegd waar de gebouwen komen te staan en hoe hoog ze mogen worden. Het deelgebied Lijnbaan ligt tussen de Conradstraat, de spoorbaan, de Isaac Titsinghkade en de Oostenburgervaart. het plangebied is op dit moment volledig onbebouwd en vrijwel geheel in gebruik als parkeerterrein.

het nieuwbouwplan bestaat uit een langgerekte strip van gebouwen die in bouwhoogte sterk varieren; van 7 m tot 19 m. Helemaal in de noordwestelijke hoek, tegen het spoor, komt een toren van 52 m hoog. Ter hoogte van restaurant Rosa en Rita is een autoluw buurtplein gepland met een doorsteek naar het INIT-gebouw.

Er is in het plangebied sprake van spoorweglawaai. De geluidsgrenswaarden voor de nachtperiode worden met maximaal 10 dB(A) overschreden. Hiervoor worden maatregelen getroffen. Woningen in de geluidsbelaste zone moeten voorzien zijn van een dove gevel en een stille zijde.

Schriftelijke zienswijzen kunnen t/m 17 oktober worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, p/a de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl , ID NL.IMRO.0363.A1608BPSTD-OW01. Lees of download hier de plankaart , lees hier de planregels (dat is het juridisch harde deel) en lees of download ook de Toelichting van het Uitwerkingsplan.

Pilot Weesperstraat autoluw en Kattenburgerstraat drukker in Agenda Autoluw

De gemeente Amsterdam heeft op 2 oktober de langverwachte concept-Agenda Autoluw gepubliceerd.

Maatregel 12 is een pilot van een of meer aaneengesloten weken voor een knip in de Weesperstraat voor autoverkeer om doorgaand autoverkeer door de stad tegen te gaan. Maar eerst komt er een nieuw kentekenonderzoek en wordt overleg gevoerd met bewoners en ondernemers.

Maatregel 15 is gericht op verbetering van de fietsroute van Geldersekade naar het toekomstihge Pontplein aan de De Ruyterkade. De Kattenburgerstraat zal 30 % drukker worden doordat eenrichtingverkeer wordt ingevoerd op de Oostertoegang in noordelijke richting. Autoverkeer vanaf de Geldersekade wordt gewiongen rechtsaf de Prins Hendrikkade op te gaan. Dit betekent dat het doorgaand autoverkeer van de De Ruitertunnel richting IJtunnel via de Piet Heinkade en de Kattenburgerstraat zal moeten rijden.. Citaat van blz. 47: “Op de Kattenburgerstraat nemen we maatregelen om de effecten van het extra verkeer op de lchtkwaliteit en het geluid te beperken. We gaan de straat zo inrichten dat deze minder uitnodigt tot te hard rijden. We denken daarbij aan het substantieel opschuiven van de rijbaan weg van de gevels richting het Marineterrein en het verlagen en versmallen van de rijbaan. Bij deze herinrichting zetten we in op het versterken van het groene karakter van de straat. Ook kiezen we voor verbetering van de fiets- en voetpaden, onder andere door het aanleggen van een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde, aansluitend op het eerder genoemde toekomstige tweerichtingenfietspad langs de Prins Hendrikkade. Hiermee ontstaat een hoogwaardige fietsverbinding helemaal van de Kattenburgerstraat tot voorbij het Centraal Station.”

Het college heeft de stadsdelen gevraagd om de conceptversie van de Agenda Amsterdam Autoluw te voorzien van advies. Die adviezen worden vervolgens door het college besproken. De definitieve agenda wordt eind dit jaar gepresenteerd. Behandeling in de gemeenteraad vindt naar verwachting begin 2020 plaats.

Lees hier de complete Agenda Autoluw. Klik hier voor meer info documenten over de agenda Autoluw .

Regentonadvies op maat? Groennieuws Oostelijke Eilanden

Van 4 oktober t/m 6 november worden de Groene Najaarsweken gehouden in de drie buurthuizen in Centrum: De Witte Boei, het Claverhuis en De Boomsspijker, met gratis cursussen en workshops, bijvoorbeeld over een regentonadvies op maat.

Programma in De Witte Boei - Kleine Wittenburgerstraat 201 - inschrijven via bheij@dock.nl

 • zo 13 okt, 14:00-20:00 Oogstfeest Plukbos - opgeven via plukbos@hotmail.com

 • ma 14 okt, 19:30-21:00 Vergroen je buurt - Buurtgroen020

 • woe 16 okt,19:30-21:00 Regentonadvies op maat -Groene Buurten

 • vrij 18 okt, 10:30-12:00 Snoeicursus - Gert Snoei

 • ma 21 okt, 09:30-13:00 Eten uit de natuur - Wies Teepe

 • vrij 25 okt, 19:30-21:30 Fermenteercursus Rode Zuurkool - Toos Tuin

Inschrijven via b.heij@dock.nl. Bekijk hier het hele programma voor alle buurthuizen.

Dit nieuws is te lezen in de zojuist verschenen tweede Nieuwsbrief Groen Oostelijke Eilanden. Ander nieuws:

 • Wie heeft er interesse in een containertuintje?

 • Lily Lou en haar liefde voor groen

 • Wie organiseert de volgende lentemarkt?

 • De tuingereedschapskist bij de Witte Boei

 • Groenploeg in actie

Lees of downoad hier de Nieuwsbrief Groen en abonner je via oostelijkeeilandengroen@outlook.com

Plantage Muidergracht 14: plan opvang 140 ongedocumenteerden

De gemeente Amsterdam wil in het pand Plantage Muidergracht 14 een 24-uursopvang vestigen voor maximaal 140 vreemdelingen zonder geldige papieren. Het gaat om migranten die via een ander land Europa zijn binnengekomen en daarna zijn doorgereisd naar Nederland en volgens het Dublin-akkoord in het land van binnenkomst een asielprocedure hadden moeten volgen. Uitzetting lukt vaak niet. Tot nu toe is voor deze ongedocumenteerden alleen nachtopvang (de bed-, bad- en broodregeling) beschikbaar. De gemeente wil hen nu uit humane overwegingen tijdelijk een stabiele omgeving bieden. Per persoon kunnen zij voor maximaal een half jaar in de opvang terecht. In totaal zal het pand gedurende drie jaar voor dit doel gebruikt worden. In andere delen van de stad komen vergelijkbare opvanglocaties voor nog eens 360 mensen.

Op maandag 23 september heeft de buurt de gelegenheid gehad om in te spreken. Wethouder Groot Wassink deelde mee dat de groep zal bestaan uit ongetrouwde mannen en vrouwen in een verhouding van ongeveer 70 – 30, en dat er 24 uur lang toezicht in en rond het pand aanwezig zal zijn.
Uit de soms zeer emotionele en af en toe ronduit vijandige reacties vanuit de stampvolle zaal bleek dat met name het grote aantal jonge mannen dat in het pand zal worden ondergebracht veel aanwezigen zorgen baart. Veel bewoners zeiden op zich geen probleem te hebben met de opvang van migranten maar wel met de grootschaligheid ervan.in de buurt: “Het is vaak juist kleinschaligheid en een goede man-vrouw verhouding die bepaalt of opvang een succes wordt. Wij willen dat u daar goed naar kijkt.” Groot Wassink gaf toe dat ook hij liever een kleiner aantal migranten in de Plantage Muidergracht had ondergebracht, maar dat hij te weinig andere geschikte locaties heeft kunnen vinden.
Een definitief besluit moet nog worden genomen en toegezegd is dat daarbij de draagkracht van de buurt een belangrijke rol zal spelen. Op dinsdag 1 oktober 20:00 u bespreekt de stadsdeelcommissie Centrum het voorstel van B&W in een openbare vergadering in de Boekmanzaal op het stadhuis.. (https://centrum.notubiz.nl/vergadering/563917/Stadsdeelcommissie%2001-10-2019)

Eilandenoverleg dient zienswijze in over herinrichtingsplan Kattenburgerkruisstraat

Het Eilandenoverleg heeft in zijn vergadering van 10 september 2019 besloten om door middel van een zienswijze de bezwaren tegen het Voorlopig Ontwerp Kattenburgerkruisstraat van een groep bewoners van Kattenburg te ondersteunen.

Het Eilandenoverleg is het niet eens met het plaatsen van vijf parkeerplaatsen aan de noordzijde van de tegelwand in de Kattenburgerkruisstraat. De stoepruimte langs de noordkant langs de tegelwand zou even groot moeten blijven (ongeveer 140 m2) als nu. Hiervoor zouden dan vijf parkeerplaatsen moeten worden opgegeven. Deze ruimte moet voor buurtbewoners te gebruiken zijn om bestaande buurtactiviteiten te behouden zoals ‘liftkoffies’ en deze verder uit te breiden met andere activiteiten zoals genoemd in de zienswijze van de gezamenlijke bewoners.
Tevens willen de bewoners op die locatie experimenteren met een (mobiele) kiosk die koffie/krantje/croissantje e.d. aanbiedt, bij voorkeur in combinatie met een pakjesafhaal-service.
De opslagruimte van de parkeergarage (van de gemeente) zou daarbij gebruikt kunnen worden voor het stallen van spullen die nodig zijn voor deze activiteiten, zoals gereedschap voor groenonderhoud, tafel, picknickbanken, etc. Op dit moment wordt die mogelijkheid onderzocht en is aangegeven door de buurtmakelaar dat dit een reële optie kan zijn.

Het Eilandenoverleg is van mening dat het door de gemeente fysiek faciliteren van de activiteiten zoals hierboven beschreven zwaarder weegt dan behoud van de vijf parkeerplaatsen. Het is bovendien een logisch vervolg op wat afgelopen anderhalf jaar is geïnvesteerd  en samen opgebouwd ter bevordering van de leefbaarheid en veiligheid op de Oostelijke Eilanden. Het Eilandenoverleg verwacht van de gemeente juist dat die het eigen initiatief van bewoners  honoreert.

Lees hier de zienswijze.

T/m 1 oktober kunnen nog zienswijzen worden ingediend per e-mail naar vernieuwen.kattenburgerkruisstraat@amsterdam.nl . Bekijk het voorlopig ontwerp (PDF, 6,6 MB) en de tekening (PDF, 5,2 MB)

Stem vóór 7 oktober op de plannen voor uw buurt in Centrum Begroot

Als bewoner van stadsdeel Centrum heeft u op 9 september een brief van het stadsdeel ontvangen met een persoonlijke stemcode om te stemmen op één of meer van de 53 plannen die door bewoners zijn ingeidend in het kader van Centrum Begroot. U kunt t/m 6 oktober aangeven hoe u het beschikbare subsidiebedrag van € 200.000 wilt verdelen over uw favoriete plannen.

Van de 53 plannen zijn er negen die betrekking hebben op postcodegebied 1018. Klik erop voor meer informatie::

Laat uw stem niet verloren gaan. Lees meer op www.centrumbegroot.amsterdam.nl

Hoger beroep tegen ongegrond verklaren bezwaren inzake Namenmonument

De rechtbank in Amsterdam heeft in juli het beroep inzake het Holocaust Namenmonument ongegrond verklaard. Het beroep was ingediend door de Plantage-Weesperbuurtvereniging (PWBV) samen met de Stichting de Groene Plantage en een aantal individuele buurtbewoners. Zij gaan nu in hoger beroep bij de Raad van State, niet alleen vanwege de uitkomst van de rechtszaak, maar met name ook vanwege de motivering.

De PWBV focust in het hoger beroep in het bijzonder op de afwezigheid van een behoorlijke belangenafweging. Het belang van DIT monument op DEZE plek is nooit geëxpliciteerd. Dat is vooral zorgelijk omdat het ontwerp niet voldoet aan de randvoorwaarden die de gemeente aan het begin van het traject zelf speciaal voor deze plek heeft vastgesteld om een goede inpassing in de omgeving te garanderen.
Van belang is dat er een rondschrijven is van het Auschwitz Comité aan de eigen achterban, vlak na vaststellen van de locatie, waarin zij stellen heus heel goed te weten wat de randvoorwaarden zijn, en dat zij zich daar heus wel aan zullen houden. Zij realiseerden zich het belang van de randvoorwaarden dus terdege, maar kwamen desalniettemin met een ontwerp dat in strijd was met deze voorwaarden. De PWBV voert in het hoger beroep gemotiveerd aan waarom de randvoorwaarden wel als toetsingskader gezien moeten worden.  Ook is een belangrijk punt van het hoger beroep dat er sprake is van strijd met het vertrouwensbeginsel: de gemeente moet zich houden aan toezeggingen die uitdrukkelijk aan de buurtbewoners zijn gedaan, zoals die inzake inspraak en onderzoek naar draagvlak.

Lees hier het hogerberoepschrift en hier de bijlagen.

Uitkomsten mini-enquete afvalinzameling Plantage Weesperbuurt

In ons bericht van 21 juni maakten wij melding van de mini-enquete over afvalinzameling die BAC (BewonersAmsterdamCentrum) in de Plantage en Weesperbuurt ging houden over afvalinzameling en recycling van afvalstromen.

Inmiddels is de rapportage van deze enquete beschikbaar. Ut de meer dan zeventig reacties komt naar voren dat er behoefte bestaat aan terugkeer van de chemokar of - in hedendaagse termen - een lokaal recyclepunt. Er blijkt ook uit dat er veel meer voorlichting nodig is over waar batterijen, lampen, kleine elektrische apparaten e.d. kunnen worden ingeleverd. Met Stadswerken zal worden nagegaan welke concrete vervolgstappen en acties kunnen worden gedaan: samen voor een schone buurt

Lees hier het complete enqueteverslag.

Bezwaren tegen uitbreiding Bridge Hotel (naast Carré)

Bewoners van de Onbekendegracht en de Nieuwe Prinsengracht maken bezwaar tegen een aan het Bridge Hotel verleende bouwvergunning. Het hotel aan de Amstel naast Carré wil aan de achterkant nieuwbouw plegen en zo het aantal kamers fors uitbreiden. Ook krijgt het hotel een openbaar restaurant en een sauna. De bewoners verwijten de gemeente de hand te hebben gelicht met de eisen die in Amsterdam aan hotelontwikkeling worden gesteld. Zij verwachten geluidsoverlast vanwege de Franse balkons tegenover hun huizen en maken bezwaar tegen de hoogte van de nieuwbouw die hun avondzon zal wegnemen. Ook vrezen zij voor overlast door meer taxi’s in de nacht en een grotere druk op de parkeerplaatsen in de buurt. Een aanvraag van de hoteleigenaar om ook een aantal bestaande appartementen aan de Amstel en de Nieuwe Prinsengracht om te mogen zetten naar hotelkamers is nog in de maak. Om de gemeente gunstig te stemmen heeft hij toegezegd om de Barbacan, een erkend overlasthotel op de Plantage Muidergracht, te sluiten en op die plek appartementen in het middensegment te realiseren. Aan zulke appartementen bestaat in Amsterdam veel behoefte.

Teken de petitie tegen de verhuurderheffing. Huurders betalen nu 4-5 maanden huur per jaar aan de schatkist

De verhuurderhegffing si een belasting die de woningcorporaties aan het rijk moeten betalen voor elke sociale huurwoning. In 2020 in totaal 1,8 miljard Euro. Die heffing wordt opgebracht door de huurders van sociale huurwoningen en komt neer op 4-5 maanden huur per jaar.

Het kabinet is nu van plan € 100 miljoen per jaar te investeren in nieuwbouw van sociale huur. Maar dat is een schijntje vergeleken met de naar € 2 miljard oplopende verhuurderheffing.

Laurens Ivens, wethouder Wonen van de gemeente Amsterdam, is nu een petitie gestart waariin het rijk gevraagd wordt om te stoppen met de verhuurderheffing. Om deze petitie te steunen, ga naar

www.petities.com/wooncrisis

Tekst van de petitie:

Nederland kent een wooncrisis. Voor steeds meer mensen is geen betaalbare woning te vinden. In plaats van te investeren in woningbouw, belast het Rijk verhuurders van betaalbare woningen voor 2 miljard euro per jaar. Deze rekening komt te liggen bij de huurders en woningzoekenden. Schaf de verhuurderheffing af!

 • Bouw meer woningen

 • Houd woningen betaalbaar

 • Investeer in de kwaliteit en duurzaamheid van woningen

Pak de wooncrisis aan: stop de verhuurderheffing! 

Denk er aan ook je e-mailadres in te voeren en dan per mail je ondertekening te bevestigen. Deze bevestigingsmail komt mogelijk in je spam terecht. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Haal een gratis bezem van stadsdeel Centrum om uw straatje schoon te vegen

Stadsdeel Centrum heeft het initiatief van Michel van Wijk uit de Plantagebuurt, ingediend via ‘De Stem van Centrum’, beloond om bezems beschikbaar te stellen aan bewoners en ondernemers om af en toe hun straat te vegen. Het stadsdeel heeft er duizend gekocht..

De actie ging van start op ‘Keep It Clean Day’ 20 september. De eerste reacties zijn positief en het blijkt ook de onderlinge cohesie te verbeteren.

Afhaalpunten in de Plantage-Weesperbuurt: UvA Roeterseiland (receptie gebouw A), Gemeentekantoor Stadstimmertuin 4 en Carré (achteringang).

Afhaalpunten op de Oostelijke Eilanden: Buurthuis De Witte Boei en Oracle-Gebouw (Nieuwe Vaart 5).

Zo lang de voorraad strekt en maximaal 1 bezem per persoon.

Petersburgjournaal #12, september 2019

Waar gebeurt wat?
-Op 29 oktober 15:00 - 17:30 uur wordt de vernieuwde Eilandenboulevard feestelijk geopend. Dit najaar wordt begonnen met het talud.
- 8 oktober 18:30 u Bijpraten met de buurt op het Marineterrein.
- Dit najaar wordt het speeltuingebouw Wittenburg verbouwd.
- In de lente van 2020 wordt de Oosterspeeltuin aangelegd.
- Ontwikkelaar Cornerstone start dit najaar met debouw van twee koppanden op de hoeken van de Nieuwe Oostenburgerstraat tegenover het Touwbaanpark
- Dit najaar stuurt de gemeente een bewonersbrief aan de bewoners over de voortgang van de plannen met de Kattenburgerstraat.
- De aanleg van fietspad Dijksgracht-oost is vertraagd en start pas in het voorjaar van 2020.

 • Tot en met 1 oktober kunnen bewoners reageren op de plannen voor de Kattebnburgerkruisstraat: nieuw bomen, meer groen, een ‘wadi’ voor regenwateropvang.

 • Wat komt er op kavel 2 op Oostenburg?

 • Henk Brandt op de bres voor insecten in het Funenpark

 • In 2020 meer duidelijkheid over gevolgen fietsroute naar Zeeburgereiland voor de Czaar Peterstraat.

 • 5 en 6 oktober Weekend van de Wetenschap op het Marineterrein

 • Harm Freimuth over het kunstwerk op het Kattenburgerplein: zeeman met zeilboot. Dit is niet goed ingepast.

Klik hier om het complete nummer te lezen.

Aankondiging boek 'Bedenkt eer gij herdenkt', een bundel kritieken op ontwerp en plek Namenmonument

Vanaf 3 oktober is het boek ‘Bedenkt eer gij herdenkt’ verkrijgbaar. De bundel is samengesteld door Petra Catz, Abram de Swaan en Herman Vuijsje. De eerder aangekondigde presentatie in ARCAM is inmiddels volgeboekt.

De discussie over het geplande Holocaust Namenmonument in Amsterdam kwam voornamelijk in het nieuws door de juridische strijd die werd gevoerd. De inhoud van de argumenten kwam weinig aan bod en de achterliggende ideeën over waar herdenken eigenlijk over gaat nog minder.

In deze bundel formuleren zestien mensen waarom ze niet gelukkig zijn met het ontwerp op de gekozen plek in de stad. Onder hen kunstenaars, architecten, wetenschappers, mensen vanuit de joodse gemeenschap en buurtbewoners. De kritiek betreft ook de manier waarop het plan voor het monument tot stand is gekomen. Wie betrek je in het bedenken van een zinvol monument en hoe ziet het herdenken van de Holocaust en allen die zijn omgekomen er in de toekomst uit?
De vragen, argumenten en overwegingen in deze bundel blijven actueel zolang er reden is om te herdenken.

De bundel kost € 12,50 en kan rechtstreeks besteld worden door een email te sturen naar info@campcatz.nl. Vermeld het aantal exemplaren dat je wilt, plus naam en adres. Je ontvangt dan een mail met het bankrekening-nummer. Na betaling komt de bestelling direct naar je toe.

Lees hier meer over de 16 auteurs.

Bewonersgroep PanamaCruquius vraagt raadscommissie RO om niet akkoord te gaan met bestemmingsplan Fibonaccitoren

Op woensdag 11 september staat op de agenda van de gemeenteraadscommissie Ruimteijke Ordening als agendapunt 12 de behandeling van het bestemmingsplan Fibonacci. De bewonersgroep PanamaCruquius vraagt de raadscommissie per brief om niet akkoord te gaan met dit plan voor een woontoren van 62 meter hoog met meer dan twintig verdiepingen, omdat het niet past op de plek en omdat de omwoneneden onvoldoende kans hebben gehad om invloed uit te oefenen op het plan. Lees hier hun brief.

De vergadering van de raadscommissie begint om 13:30 uur en vindt plaast op het Stadhuis in de Commissiezaal.

10 september 19:00 Schouw Eilandenboulevard door stadsdeelcommissie Centrum

welkom en kunnen dan hun ervaringen doorgeven. Vermoedeijk zal dit minder dan een uur duren. Direct daarna, om 20:00 uur, vergadert het Eilandenoverleg in De Witte Boei en spreekt daar met de gebiedmakelaar ook over de Eilandenboulevard.

Moon Rijven heeft mede vanuit het Eilandenoverleg al een paar gevaarpunten benoemd in een e-mailcorrespondentie met de gebiedsmakelaar:

 • De oversteek bij de Oosterkerk van/naar de Pelikaanbrug is voor fietsers moeilijk en gevaarlijk nu er geen stoplichten meer zijn. Nadat je de twee rijbanen bent overgestoken wat al niet makkelijk is, moet je plotsklaps remmen omdat zowel van links als van rechts fietsers komen aangereden, meestal heel snel over het nieuwe gladde fietspad. Je moet in totaal drie keer op- en afstappen.

 • De snelheid van de auto’s is bij de oversteek hoog, want drempels ontbreken. De snelheid van 30 km/u wordt ruimschoots overschreden.

 • Komende vanaf AH Wittenburg heb je geen zicht op de rijweg omdat het bushoje met reclame het zicht ontneemt.

Lees hier de complete emailcorrespondentie.

In ‘Centrum Begroot’ is door een bewoner het plan ‘Eilandenboulevard autoluw’ ingediend: maak van de Eilandenboulevard echt een verblijfsgebied zoals de bedoeling was bij de herprofilering; maak er een 30 km-zone van, met op regelmatige afstanden deugdelijke drempels, bijvoorbeeld in de vorm van een flink verhoogd plateau met daarop een voetgangersoversteekplaats.
Dit idee is door het stadsdeel als ‘onhaalbaar’ afgewezen en niet toegelaten tot de stemronde die op 9 september begint.

Creatieve Hotspot Capital C in Diamantbeursgebouw Weesperplein volop in bedrijf

Capital C Amsterdam belooft de niuwe creatieve hotspot van Amsterdam te worden. Het is gevestigd aan het Weesperplein in het centrum, waar voorheen de Diamantbeurs zat.

Het rijksmonument is in 2015 gekocht door Zadelhoff en Sijthoff Media. De redacties van titels als Adformatie en Kidsweek zijn inmiddels ingetrokken in het pand.

De bedoeling is dat alle domeinen van de creatieve industrie in Capital C Amsterdam bij elkaar komen. Denk aan advertising, design, media, digital, fotografie en kunst. Naast creatieve agentschappen is er ook werkruimte voor freelancers en start-ups, zo weet Marketing Tribune. Het pand moet creatievelingen 'inspiratie bieden'. 

In de dome, de karakteristieke glazen koepel op het dak van 9,5 meter hoog, kunnen evenementen gehouden worden. Er is een rooftop restaurant.

Wie denkt: 'kan ik er als particulier ook heen?' Jazeker. Je kunt namelijk eten én dansen in het grand café Stan&CO op de begane grond, dat ook buiten kantoortijden geopend is. Zie www.stan-co.nl/amsterdam

Ook aan kunstliefhebbers is gedacht: in het gebouw zijn namelijk een twintigtal kunstprojecten te bewonderen. Elke ruimte die toegankelijk is voor publiek is door kunstenaars ingericht.

Meer info, ook over evenementen: www.capitalc.nl

Groenplan Oostelijke Eilanden is afgerond en wacht gedeeltelijk op uitvoering

In juli 2019 heeft Carlinde Adriaanse haar werkzaamheden aan het Groenplan beeindigd. Er kwamen meer dan 25 aanvragen binnen. Inmiddels is een aantal initiatieven uitgevoerd, onder meer de watertuinen in de Kattenburgervaart, de plantenbakken aan het Waaigat, bij de Oosterkerk, in de Admiraliteitstraat en aan de Kattenburgerkruisstraat. Ook werd er een gereedschapskist bij de Witte Boei geplaatst waar alle groene doeners gereedschappen kunnen lenen via Brenda Heij van Dock.

Voor het najaar van 2019 staan onder meer gepland een buurttuin en een groene gevel aan de Bootstraat bij het jongerencentrum, een buurttuin + groene gevel aan de Kattenburgervaart/Kattenburgerkruisstraat, diverse (uitbreidingen van) geveltuinen op alle drie de eilanden en de vergroening van de Kattenburgerstraat.

Klik hier voor de kaart met alle nieuwe groenitiatieven die sinds de start van het Groenplan project in oktober 2018 tot de afronding in juli 2019 zijn opgehaald. Omdat de letters nogal klein zijn kunt u hier klikken voor een lijst met alle projecten die op de kaart staan.

Carlinde Adriaanse draagt het project over aan gebiedsmakelaar Danny Konings en groene opbouwwerkster Brenda Heij van Dock (email: bheij@dock.nl). Gebiedsbeheerder Jeroen van Kemenade begeleidt de uitvoering en zorgt voor ondertekening van de zelfbeheerovereenkomsten.

Het budget dat voor het Groenplan beschikbaar was, is nu op. Nieuwe initiatieven kunnen nog wel worden aangemeld maar de uitvoering ervan zal niet meer kunnen plaatsvinden via het Groenplan-project. U kunt uiteraard wel gebruik maken van de reguliere subsidies van de gemeente via de volgende link:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/

Inspraakreactie voor plan herinrichting Kattenburgerkruisstraat mogelijk t/m 1 oktober

In de eerste helft van 2019 hebben Stadsdeel en bewoners met elkaar overlegd over herinrichting van de Kattenburgerkruisstraat. De doodlopende straat op het Kattenburgereiland wordt vooral gebruikt om de auto te parkeren. Ook is er sprake van veel grauw en grijs beton, achterstallig onderhoud en gebrek aan groen.

Er is nu een voorlopig ontwerp opgesteld dat tussen 21 augustus en 2 oktober ter inzage ligt. In deze periode hebben bewoners de tijd om hierop te reageren. Dat kan per mail: vernieuwen.kattenburgerkruisstraat@amsterdam.nl of op afspraak bij het Stadsloket Centrum.

Bekijk het voorlopig ontwerp (PDF, 6,6 MB) en de tekening (PDF, 5,2 MB)

Een groep bewoners is ontevreden over het voorlopig ontwerp omdat zij graag aan de noordoostzijde ten koste van vijf parkeerplaatsen meer ruimte zouden willen hebben voor activiteiten van bewoners en levendigheid door bijvoorbeeld een kiosk. Dit met het oog op sociale cohesie en vergroting van de levendigheid. Lees hier hun brief aan de projecleider. In het Eilandenoverleg van 10 september willen ze hierover spreken met gebiedsmakelaar Danny Konings.

Na de inspraakperiode wordt met medeneming van de uitkomsten van de inspraak het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De planning is om in de tweede helft van 2020 met de werkzaamheden te starten.