Amsterdam presenteert Gemeentebegroting 2015 inclusief begrotingen stadsdelen

Voor het eerst bevat de gemeentebegroting ook de begrotingen van de stadsdelen. Het budget van stadsdeel Centrum omvat EUR 154 miljoen. Op blz. 270 en 271 staan de aandachtspunten voor stadsdeel Centrum. Voor de Oostelijke Eilanden houdt dit onder meer in het versterken van de sociale cohesie door de bewoners meer regie te geven op de sociale infrastructuur (aanpak Buurtpraktijkteam).

Zie persbericht http://www.amsterdam.nl/actueel/persberichten/persbericht_actueel/@810667/amsterdam/  

Zie begroting: 

www.amsterdam.nl/publish/pages/643578/begroting_2015.pdf