Nieuwe prestatieafspraken met corporaties

Voor de periode juli 2015 t/m december 2019 hebben de Amsterdamse corporaties, de gemeente en de Huurdersvereniging Amsterdam nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. Onder meer:

  • Van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt tenminste 75% onder de aftoppingsgrens € 577/€ 618 aangeboden. Dit wat tot nu toe 50%.;
  • Van de vrijkomende huurwoningen die verhuurd worden in de vrije sector wordt tenminste 65% aangeboden in de middensegment huur (onder € 971), waarbij het gemiddelde niet hoger mag zijn dan € 850;
  • Groepen huurders die volgens de NIBUD-normen een te hoge huur betalen, worden geholpen. Daarvoor wordt vóór 1 januari 2016 een Woonlastenakkoord opgesteld;
  • Gemiddeld per jaar mogen niet meer dan 2000 woningen per jaar worden verkocht en niet meer dan 1000 geliberaliseerd;
  • Er moeten tenminste 47.000 corporatiewoningen overblijven in Centrum, Zuid, Oud West, Oostelijk Havengebied, Overhoeks en Houthavens;
  • De stad is verdeeld in 22 gebieden ("wijken"). Postcodegebied 1018 valt in Centrum Oost, samen met Nieuwmarktbuurt, zuidelijke grachtengordel en Weteringbuurt. Voor wijken waar het aandeel sociale huurwoningen lager dan 35% is - dat is in Centrum-Oost het geval -, worden binnen een jaar op wijkniveau voorstellen gedaan hoe menging gewaarborgd kan blijven, rekening houdend met de specifieke situatie per buurt. De Bestuurscommissies worden daarbij betrokken;
  • Een deel van de woningen wordt met tijdelijke contracten verhuurd aan jongeren tot 28 jaar. Dit wordt vóór 1 januari nader uitgewerkt.

Lees hier de complete samenwerkingsovereenkomst.