Rechter blokkeert Short Stay in De Wittenberg

De Rechtbank Amsterdam heeft bevestigd dat de gemeente Amsterdam terecht een vergunning voor woningonttrekking ten behoeve van Short Stay in voormalig verpleeghuis De Witttenberg heeft geweigerd. Het beroep dat de Evangelisch-Lutherse Diaconie, de eigenaar van het gebouw,  had aangespannen bij de Rechtbank Amsaterdam is afgewezen. Dit is een belangrijk succes voor bewoners(groepen) uit de Plantage en Weesperbuurt die pleiten voor ouderenhuisvesting in het pand in plaats van Short Stay. Ook willen de bewoners een halt toeroepen aan nog meer Short Stay en hotels in de Plantage  en Weesperbuurt.

Voor de rechtbank telt met name dat de Diaconie had kunnen weten dat het  gemeentelijk beleid  geen Short Stay meer toestaat in dit gebied. 

Lees hier de uitspraak van de rechbank.van 22 juli 2016. Binnen zes weken is nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.