Gemeenteraad neigt tot meer sociale huur in Oostenburg-Noord

De kans is groot dat de Amsterdamse gemeenteraad op 13 of 14 juli het aandeel sociale huur in de geplande nieuwbouw van Oostenburg-Noord zal ophogen van veertien naar twintig procent. In de commissie Ruimtelijke Ordening (RO) kreeg een amendement van de SP in die richting op 6 juli veel steun.

De discussie in de commissie RO ging over het advies van de Bestuurscommissie Centrum (BC) om in Oostenburg-Noord minder sociale huurwoningen en meer huurwoningen in het middeldure segment te bouwen dan in eerdere versies van het Bestemmingsplan was voorzien. D66 en VVD zijn van mening dat op de eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg een groot tekort bestaat aan dat soort woningen, terwijl het aandeel sociale huur op de drie eilanden al erg groot is, circa 60 %. Om die reden stelden de twee partijen, die in de BC een nipte meerderheid hebben, in april in de bestuurscommissie voor om het aandeel middeldure huur te verhogen van 6 naar 16 procent en voor het aandeel sociale huur vast te houden aan de verlaging van 20 % naar 14 % sociale huur. Alle percentages hebben betrekking op het aandeel in het totale woonoppervlak en niet op aantallen woningen.

De linkse fracties vinden het niet juist om alleen te kijken naar het percentage sociale huur op de Oostelijke Eilanden. Zij wijzen op de samenwerkingsovereenkomst van gemeente, corporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam , waarin een norm is afgesproken van minimaal 35 procent sociale huur voor alle 22 woningmarktgebieden in Amsterdam. Oostenburg ligt in woningmarktgebied Centrum-Oost, waarin behalve de oostelijke binnenstad ook de Nieuwmarktbuurt en de zuidelijk grachtengordel valt. Het huidige percentage sociale huur ligt in dat gebied tussen de 28 en 32 %. Oostenburg is de enige grote bouwlocatie in Centrum-Oost waar nog toevoeging van sociale huurwoningen mogelijk is. Enkele fracties vonden ook dat in de sociale huur niet uitsluitend kleine woningen voor ouderen en jongeren gebouwd zouden moeten worden, maar ook woningen voor gezinnen.

In de commissie RO wezen vertegenwoordigers van de linkse fracties hun VVD- en D66-collega’s erop dat ook hun fracties akkoord zijn gegaan met de samenwerkingsovereenkomst. “Het kan dus eigenlijk niet anders of ook D66 en VVD steunen volgende week het amendement van de SP”, hield Jorrit Nuyens (GroenLinks) de twee partijen enigszins pesterig voor. Maar Daniel van der Ree (VVD) en Bart Vink (D66) bleven stoïcijns onder deze provocatie en hielden vast aan hun uitgangspunt dat voor hen een evenwichtige verdeling tussen sociale en middeldure huur op de drie Eilanden prioriteit heeft.

Omdat Groen Links, PvdA, de Partij voor de Dieren en de Partij voor de Ouderen aankondigden het amendement van de SP te zullen steunen, lijkt de kans groot dat VVD en D66 volgende week in de gemeenteraad bakzeil zullen moeten halen. In de gemeenteraad bezetten de vijf genoemde fracties 24 van de 45 zetels.