Bestuurscommissie over Sint Jacob: geen uitrit parkeergarage naar Plantage Muidergracht

Sint Jacob nieuwbouw vogelvluchtl.JPG

Door de smalle Plantage Muidergracht fietsen zoveel scholieren en studenten dat een uitrit van een parkeergarage met ruim tweehonderd auto’s te veel risico’s oplevert voor de verkeersveiligheid. Dat is de mening van een ruime meerderheid in de Bestuurscommissie Centrum over het nieuwbouwplan Sint Jacob. Het appartementencomplex met 325 seniorenwoningen dat op de plaats moet komen van het voormalige verpleeghuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan kan volgens de raadsleden beter een in- en uitgang krijgen aan de Plantage Lepellaan.

Het negatieve advies over het voorliggende nieuwbouwplan leverde de Bestuurscommissie  dinsdagavond 7 november luid applaus op van de grote groep bewoners op de publieke tribune. Het dagelijks bestuur was echter duidelijk minder blij met deze nieuwe spaak in het wiel van het toch al zo moeizaam vorderende nieuwbouwproject, dat eerder onder meer werd vertraagd door de aanwezigheid van een kolonie beschermde vleermuizen.

De teleurstelling van de bestuursleden was des te groter, omdat een op verzoek van de commissie uitgevoerd verkeersonderzoek had uitgewezen dat de Plantage Muidergracht de beste optie is voor de in- en uitrit van de nieuwe parkeergarage. Daarmee werd de conclusie van een eerder uitgevoerd verkeersonderzoek bevestigd, maar vier van de vijf fracties in de Bestuurscommissie veegden de vloer aan met dit nieuwe rapport. Zij vonden met name dat bij het beoordelen van alternatieve plekken voor een in- en uitrit te veel was uitgegaan van de huidige verkeerssituatie op de Plantage Middenlaan, terwijl inmiddels verschillende plannen circuleren om die laan her in te richten.

Ook bij het inschatten van het verkeersaanbod in de Plantage Muidergracht gaat het rapport volgens de commissie wel erg sterk uit van de huidige situatie. “Wij hadden graag scenario’s uitgewerkt gezien die rekening houden met de sterke groei van studenten en scholieren in de buurt”, zei Monique Ruimschotel (PvdA), “maar dat is niet gebeurd. Er wordt door dit rapport kortom weinig nieuw inzicht geboden.”

De commissieleden vonden daarnaast dat het rapport de risico’s in de Plantage Muidergracht wel erg bagatelliseert door de nadruk te leggen op de voorzichtigheid waarmee de veelal oudere automobilisten de garage zullen verlaten. “Dat kan wel zo zijn”, zei Mark van der Veer (D66), “maar wie Amsterdam kent weet dat de snelheden van fietsende studenten en scholieren hier niet echt laag liggen. Die langzame bejaarde automobilist zal zich dus straks door dezelfde smalle straat moeten bewegen als de snelle, vaak roekeloze maar kwetsbare scholier of student op de fiets. Daarover lezen we niets in dit rapport.”

Bestuurslid Jeanine van Pinxteren deed nog een wanhopige poging om de commissie op andere gedachten te brengen door te waarschuwen voor de gevolgen van een negatief advies. “Als u deze in- en uitgang afwijst, betekent dat dat de hele procedure over moet. Dat zal veel extra vertraging opleveren terwijl in het stadhuis een ongeduldige wethouder Van den Burg zit, die zegt: Komt er nog wat van. Ook de projectontwikkelaar maakt zich trouwens ongerust.” Maar de fracties van D66, VVD, PvdA en SP hielden voet bij stuk en bleven bij hun negatieve advies over het nu voorliggende plan, tenzij de ontwikkelaar instemt met een in- en uitrit aan de Plantage Lepellaan.

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel zal dit advies nu overbrengen aan de wethouder, die moet beslissen over de verdere voortgang van het project.