Uitkomsten buurtenquete 2017 stadsdeel Centrum

Buurtenquete 2018.JPG

In juni 2017 heeft stadsdeel Centrum  een schriftelijke buurtenquete gehouden. De resultaten worden gebruikt voor het opstellen van de Gebiedsplannen 2018. Deelname verliep deels op basis van een oproep van het stadsdeel. In postcodegebied 1018 hebben 787 bewoners en 90 ondernemenrs/werkenden gereageerd. Op de Oostelijke Eilanden reageerden 342, bewoners, op de Kadijken 187, in de Weesperbuurt 156 en in de Plantagebuurt 102. Deonderzoekers geven zelf al aan dat de uitkomsten niet echt representatief zijn, met name vanwege de sterke oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden. Jongeren zijn ondervertegenwoordigd.

Er is een algemeen deel over de vragen die aan alle bewoners van het Centrum zijn gesteld en een deel over postcodegebied 1018 met specifieke vragen voor dat gebied.
Uit het algemene deel komt naar voren dat van de autobezitters in gebied 1018 37% de auto ook in het Centrum gebruikt tegen 43 % in Centrum totaal. Twee derde van de bewoners is enthousiast over het idee van een autoluwe binnenstad. Op de Oostelijke Eilanden/Kadijken is dat drie kwart.
Op de vraag of men bereid is voor een eigen fietsparkeerplek te betalen antwoordt 60 % negatief en postcodegebied 1018 wijkt daar weinig van af. De keuze van een fietsparkeerplek wordt vooral bepaald door een aanbindmogelijkheid. 
66 % van de bewoners van de Oostelijke Eilanden/Kadijken doet de boodschappen in eigen buurt, tegen 54 % in de Plantage/Weesperbuurt.
Vier van de tien bewoners (in de deelgebieden van 1018 ongeveer eveneveel als in Centrum-totaal) vindt dat er locaties zijn waar geluidsoverlast op het water beter gehandhaafd moet worden. Dat geldt vooral voor Amstel, Entrepotdok, Nieuwe Vaart en Wittenburgervaart.
Horeca-overlast wordt door 45% van de Centrumbewoners ervaren tegen 24 % op de Oostelijke Eilanden/Kadijken en 30 % in de Plantage/Weesperbuurt. Het gaat in Centrum-Oost vooral om de omgeving van Roest, Funenmolen, Roetersstraat en Magere Brug. 
In hoeverre de buurt als erg druk wordt ervaren verschilt sterk binnen Centrum. Op de Oostelijke Eilanden/Kadijken is dat 3 % en in de Plantage Weesperbuurt 14 %, tegen 36-60 % in andere delen van Centrum. Het aandeel dat het vervelend druk vindt is in postcodegebied 1018 ook kleiner: 24-30 %.
Slechts 22 % van de bewoners van de Oostelijke Eilanden/Kadijken en 16 % van de bewoners van de Plantage/Weesperbuurt vindt dat de gemeente de burgers voldoende bij haar plannen betrekt. Slechts de helft weet dat het stadsdeel een eigen pagina heeft op www.amsterdam.nl. Slechts 8 % op de Oostelijke Eilanden/Kadijken en 9 % in de Plantage/Weesperbuurt kent het Gebiedsteam.
Lees hier het complete algemene deel.

In de rapportage over Centrum-Oost komen buurtspecifieke zaken aan de orde:
Overlast touringcars Kattenburgerstraat is volgens een vijfde afgenomen. Desondanks ervaart nog 12 % overlast.
Betaald zondagsparkeren invoeren op de Oostelijke Eilanden? 59 % van de bewoners is daartegen en 17 % voor.
Jeugdoverlast is het sterkst op de Oostelijke Eilanden: 49 % tegen 27 % in de Plantage/Weesperbuurt.

Lees hier het deelrapport Centrum-Oost.