Inspraaktraject Concept-Gebiedsplan 2018 Centrum Oost gestart

Gebiedplan 2018 Centrum-Oost.JPG

Stadsdeel Centrum heeft het Gebiedsplan 2018 voor Centrum Oost gepubliceerd. Inspraak kan op twee manieren:

Het Gebiedsplan 2018 Centrum-Oost bestrijkt niet alleen postcodegebied 1018, maar ook de Nieuwmarktbuurt en de Zuidelijke grachtengordel/Weteringbuurt. Die verschillen sterk van de Oostelijke Eilanden. Als input is onder meer de Buurtenquete 2017 gebruikt. Zie hier ons nieuwsbericht daarover.

In het gebiedsplan zijn alleen activiteiten opgenomen waarvoor in de begroting 2018 budget is. Ambities waarvoor nog geen budget is, zijn: geluidsoverlast op het water (handhaving), taxioverlast, fietshandhaving, vervoer over water en inzet wijkteam Schoon en Heel/gebiedsgebonden uitvoering.

Maatregelen openbare ruimte:

 • In postcodegebied 1018 worden locaties voor ondergrondse afvalcontainers onderzocht en ter inspraak voorgelegd;
 • Meer ruimte op de stoep door handhaven foutparkeren op stoepen met scanauto's en handhaving huurfietsen op stoepen. Ook deelfietsen zijn voorlopig niet toegestaan.
 • Het terrassenbeleid 2011 wordt herzien. In het nieuwe terrassenbeleid wordt bekeken waar de doorloopruimte onvoldoende is en de terrassen minder ruimte krijgen. Op basis van adviezen van de Ouderen Adviesraad moet de openbare ruimte beter toegankelijk worden.
 • Fietsstraat van Sarphatistraat tot en met Weteringschans;
 • Besluitvorming en start uitvoering herinrichting openbare ruimte Plantagebuurt;
 • Medio 2018 start de herinrichting van de Eilandenboulevard;
 • Dijksgracht-Oost: het besluit over de herinrichting wordt in 2018 genomen.
 • Besluit over aanpassingen tramhaltes van lijn 10 in de Czaar Peterstraat. In het herinrichtingsplan wordt rekening gehouden met het vervangen van de bomen.

Functiebalans/drukte in de stad:

 • Ontwikkeling Stadswerf Oostenburg op basis van 50 % werken en 50 % wonen. Maken uitwerkingsplannen, start bouw hotel en verbouwing koudgasgebouw (restaurant Roest);
 • Vaststellen ruimtelijk functioneel kader Zeeburgerpad e.o. Ontwikkeling van werkgebied naar woon-werkgebied;
 • Start bouw 'de Nieuwe Plantage': 350 ouderenwoningen op de plek van Sint Jacob;
 • Toezicht op bouwwerkzaamheden Oosterdokskade om de overlast zoveel mogelijk te beperken;
 • Besluit over het Marineterrein.
 • In het voorjaar worden twee oversteken aangelegd over de Kattenburgerstraat;
 • Touringcar inrijverbod binnenstad, in april 2018 ingaande voor Eilandenboulevard, Anne Frankstraat en Plantage Parklaan, zonder mogelijkheid voor ontheffing. Er komt een Touringcar Transferpunt Rondvaart buiten het stadshart.
 • Evaluatie effect afsluitpalen brug Nieuwe Keizersgracht om te bepalen of ze definitief worden.

Verkeersveiligheid: Onderzoek verkeersveiligheid kruispunt Nieuwe Kerkstraat en Weesperstraat.

Verbeteren sociale samenhang:

 • Vergroten woningaanbod voior ouderen. Pilot wooncoaches ouderenhuisvesting;
 • Begeleiding tijdelijke huisvesting statushouders in voormalige Keuringsdienst van Waren, Hoogte Kadijk;
 • Start project stageplaatsen voor jongeren uit de buurt i.s.m. BIZ Knowledge Mile;
 • Organiseren activiteiten voor jongeren op Wittenburgerplein, Sportpark Schouwburg en Marineterrein;
 • Het organiseren van een preventief aanbod (financiele educatie, cursussen) voor jongeren i.s.m. het jongerenwerk.

Schone lucht/duurzaamheid:

 • Verkeersaanpassingen Valkenburgerstraat/Weesperstraat. Er wordt onderzocht of met aanpassingen van de VRI-regelingen de kans op filevorming en overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm kan worden teruggedrongen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de verkeerscirculatie te verbeteren (ontmoediging sluipverkeer Plantagebuurt);
 • Project Knowledge Mile: verduurzamen en vergroenen;
 • Onderzoek collectief energie inkopen Knowlegde Mile.

Lees hier het complete Concept-Gebiedsjaarplan 2018 Centrum Oost.