Geef stad terug aan de bewoners

Het gaat de verkeerde kant op met Amsterdam. Door de toenemende druk van het toerisme en het gebrek aan betaalbare huurwoningen wordt de binnenstad steeds minder een gebied voor ‘bewoners’. Ook de Weesperbuurt en de Plantage dreigen in die ontwikkeling te worden meegezogen.
Dat constateert het Plantage Weesperbuurt Overleg (PWO) naar aanleiding van een brief van de Huurdersvereniging Centrum aan de Bestuurscommissie van het stadsdeel Centrum. Hoofdoorzaak van de problemen is volgens de brief de snelle toename van het aantal toeristen. Die geven niet alleen op straat vaak overlast, maar zorgen er ook voor dat steeds meer eigenaren hun woning verhuren via AirBnB.

Gezien het toch al bestaande tekort aan betaalbare woningen in het centrum, dreigt de binnenstad meer en meer een ‘speelplaats’ voor rijke Amsterdammers en rugzaktoeristen te worden. De huurdersvereniging doet het stadsdeelbestuur 21 voorstellen om de problemen het hoofd te bieden en de stad ‘terug te geven’ aan de bewoners. Een van de voorgestelde maatregelen is het terugbrengen van de toegelaten vakantieverhuur per woning van de huidige zestig naar dertig dagen per jaar.

In zijn vergadering van 6 februari heeft het PWO besloten om Burgemeester en Wethouders van Amsterdam te laten weten dat de analyse die de Huurdersvereniging Centrum in zijn brief maakt van de stand van zaken in de binnenstad, wordt herkend en onderschreven in de Plantage Weesperbuurt. Het PWO pleit er, met de Huurdersvereniging, bij de gemeente voor om met gerichte acties het vertrouwen van de bewoners terug te winnen.