Behandeling nieuwbouwplan Sint Jacob in Bestuurscommissie uitgesteld naar 5 en 12 september

Eerder hebben wij op onze website en in onze Nieuwsbrief gemeld dat de Bestuurscommissie Centrum de plannen voor de nieuwbouw Sint Jacob op 11 en 18 juli zou behandelen. Het stadsdeel heeft echter per brief d.d. 6 juli aan de indieners van de meer dan 200 zienswijzen laten weten meer tijd nodig te hebben voor de beantwoording van de zienswijzen. 

Op 5 september vindt er voorafgaand aan de vergadering een presentatie plaats in het Algemeen Bestuur waarbij de leden geinformeerd worden over de actuele stand van zaken. Er liggen op dat moment nog geen stukken die besproken worden. Dit is wel het geval in de daaropvolgende vergadering van 12 september. Dan vindt de inhoudelijke behandeling van de
zienswijzen plaats, waarbrj de fracties hun mening geven.

 lnspreken bij de vergadering van 12 september is mogelijk aan het begin van de vergadering.
lnsprekers hebben maximaal drie minuten spreektijd. Als er meer dan tien sprekers zijn, wordt dat maximaal twee minuten. Mensen die hierover meer informatie willen, of die zich aan willen melden als inspreker kunnen zich per e-mail richten tot de afdeling bestuursondersteuning: bestuursondersteuning.sdc@amsterdam.nl of via: o20-256 4366. Aanmelden om in te spreken
kan tot uiterlijk de maandag voor de vergadering tot 16:00 uur.