Ontwerp-bestemmingsplan Oostenburg-Noord (met hoge torens) klaar voor tervisielegging

 Plankaart ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg december 2014

Plankaart ontwerpbestemmingsplan Stadswerf Oostenburg december 2014

Op 6 januari 2015 beslist de Bestuurscommissie van Amsterdam-Centrum of het Ontwerp-bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg ter visie gelegd kan worden. Alle stukken, tijdstip en plaats van behandeling zijn te vinden op de website van stadsdeel Centrum

Omdat de nieuwe planversie pas vlak voor Kerstmis bekend is gemaakt, heeft de Buurtwerkgroep Oostenburg-Noord van het Eilandenoverleg nog geen gelegenheid gehad om het omvangrijke plan - alleen al de Toelichting telt 136 bladzijden - te bestuderen en erover te vergaderen. De Buurtwerkgroep heeft wel een korte, voorlopige reactie gestuurd naar de Bestuurscommissie om de leden te informeren wat er met enkele hoofdpunten uit de inspraakreactie van de Buurtwerkgroep van april 2014 gedaan is in deze nieuwe versie.

De buurtwerkgroep is geschrokken van de toename van het aantal hoge gebouwen ten opzichte van de vorige planversie, die de Buurtwerkgroep toen al te hoog vond. Er zijn nu zes torens voorzien langs de spoorbaan en de Wittenburgervaart van 42-51 meter hoog (14-17 lagen),  terwijl ook de overige bebouwing voor een groot deel 26 meter hoog (ca. 8 lagen) mag worden. Lees hier de complete voorlopige reactie van de Buurtwerkgroep.

Zie voor meer informatie het dossier Oostenburg-Noord op deze website.